şhir - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni
şhir · Araması için Sonuçlar
Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.
Ar tasḥīr تسحير [#sḥr II msd.] büyüleme saḥara büyüledi
Ar tasḥīr تسحير [#sḥr II msd.] büyüleme saḥara büyüledi
İng sheriff ilçede kralın temsilcisi (İng), kasaba yöneticisi (Amer) << Eİng scīrgerēfa § Eİng scīr [mod. shire] ilçe Eİng gerēfa yönetici
İng tee-shirt T harfi şeklinde kesilmiş kısa kollu bluz § İng tee T harfi İng shirt gömlek (<< Eİng scyrte biçilmiş giysi << Ger *skeran kesmek << HAvr *(s)ker-1 kesmek )
Fr paradigme örnek, model EYun parádeigma παράδειγμα a.a. EYun paradeíknymi παραδείκνυμι iki şeyi yanyana koyup kıyaslamak, örnek olarak göstermek, teşhir etmek +ma EYun para+1 deiknými, deig- δεικνύμι, δειγ- göstermek << HAvr *deik- (parmağıyla) işaret etmek, göstermek, belirtmek
Toplam 5 sonuç bulundu!

Son Zamanlarda Gözde Aramalar