şarh - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

şarh Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Farsça sarχʷoş سرخوش z "başı hoş, şarapla mest olmuş" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için ser, hoş maddelerine bakınız.
Arapça χmr kökünden gelen maχmūr مخمور z "içkili, sarhoş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χamr خمر z "mayalanmış içki, şarap" sözcüğünün mefˁuludur. Daha fazla bilgi için hamr maddesine bakınız.
Arapça skr kökünden gelen muskir مسكر z "sarhoş edici, alkollü" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça sakar سكر z "alkollü içki, şarap " sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) fail idir.
Arapça nşw kökünden gelen naşwat نشوة z "sarhoşluk, coşku, vecd" sözcüğünden alıntıdır.
Farsça sarḥadd سرحدّ z "sınır başı, sınır boyu" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça sar سر z "baş" ve Arapça ḥadd حدّ z "sınır" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ser, had maddelerine bakınız.
Arapça şrḥ kökünden gelen şarḥat شرحة z "dilim, yarık" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için şerh maddesine bakınız.
Arapça şrb kökünden gelen şarāb شراب z "her türlü içecek, özellikle sarhoş edici içki" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şurb veya maşrab شرب/مشرب z "içme" sözcüğünün masdarıdır.
Arapça şrḥ kökünden gelen şarḥ شرح z "1. açma, yarıp içini çıkarma, 2. (bir metni) açıklama, yorumlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaraḥa شرح z "açtı, açıkladı" fiilinin masdarıdır.
Fransızca dionysiaque veya İngilizce dionysiac "tanrı Dionysos'a ilişkin, orjiastik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca dionysiakós διονυσιακός z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Diónysos Διόνυσος z "Eski Yunan'da sarhoşluk ve akıldışılık tanrısı" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük AYun diwo-nusos "Núsos tanrısı" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için dev maddesine bakınız.
Fransızca amethyste "bir tür süs taşı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca améthystos αμέθυστος z "'sarhoş etmez', bir tür süs taşı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca methúō μεθύω z "sarhoş olmak" fiilinden an+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için matiz maddesine bakınız.
Yeni Yunanca máthisos μάθυσος z "sarhoş" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen methystēs μεθυστης z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca methý μεθύ z "mayalanmış içki, şarap" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *medhu- "mayalanmış içki" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için mey maddesine bakınız.
Farsça mast مست z "sarhoş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça yazılı örneği bulunmayan *mayaste ميسته z sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için mey maddesine bakınız.
Farsça sar سر z "baş" ve Farsça mast مست z "sarhoş, mutlu" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ser, mest1 maddelerine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 13 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.