şıray - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

şıray Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça sry kökünden gelen sirāyat سراية z "yayılma, (hastalık) bulaşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sarā سرا z "gece seyahat etti, dolaştı, yayıldı" fiilinin masdarıdır.
Arapça sry kökünden gelen sārī ساري z "bulaşıcı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için sirayet maddesine bakınız.
Arapça sry kökünden gelen sirāyat سراية z "yayılma, (hastalık) bulaşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sarā سرا z "gece seyahat etti, dolaştı, yayıldı" fiilinin masdarıdır.
Eski Türkçe tüz sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tür- "dizmek, sıraya koymak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için düz- maddesine bakınız.
Fransızca alternatif "1. sırayla değişen, 2. seçenek, almaşık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince alternare "sırayla değişmek, bir o bir öbürü olmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince alter "öbür, öteki, başka" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *al-tero- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *al-1 "öte, başka" sözcüğünün tafdilidir. Daha fazla bilgi için alias maddesine bakınız.
Fransızca permutation "karşılıklı veya sıralı olarak yer değiştirme, matematikte bir işlem" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince permutari "sırayla değişmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince mutari "değişmek, dönüşmek" fiilinden per+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mütasyon maddesine bakınız.
Fransızca prime "ödül, ödeme, özellikle sigorta veya faiz ödemesi, menkul kıymetlerde bir senedin yazılı değeri ile piyasa değeri arasındaki fark" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen praemium sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince praemium "1. yarışta birincilik, 2. birincilik ödülü" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince praeemere "ön sırayı almak, önde gelmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince emere, empt- "almak" fiilinden pre+ önekiyle türetilmiştir.
Fransızca série "dizi, sıra" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen series sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince serere, sert- "dizmek, sıraya sokmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ser-3 biçiminden evrilmiştir.
Almanca koordinat veya İngilizce coordinate "matematikte bir noktayı tanımlayan iki veya daha çok sayıdan her biri" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen coordinatus sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1656 René Descartes, Fr. matematikçi ve filozof.) Latince sözcük Latince ordinare, ordinat- "düzenlemek, tanzim etmek, sıraya koymak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ordino maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 9 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.