şıkk - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

şıkk Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça skk kökünden gelen sikkat سكّة z "1. dövme demirden yapılan herhangi bir şey, saban demiri, üzerinde para basılan koni şeklinde demir kalıp, 2. madeni para, 3. bazı tarikatlere özgü koni şeklinde külah" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice sikkā veya sikkətā סכא/סכתא z "1. çivi, saban demiri, 2. metal para" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça sikkatu "mıh, çivi" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça maskūkāt مسكوكات z "genel olarak madeni paralar, nümizmatik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça skk kökünden gelen maskūk مسكوك z "darbedilmiş (sikke)" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça sakk سكّ z "sikke basma" sözcüğünün mefˁuludur. Daha fazla bilgi için sikke maddesine bakınız.
Arapça skk kökünden gelen sikkat سكّة z "1. dövme demirden yapılan herhangi bir şey, saban demiri, üzerinde para basılan koni şeklinde demir kalıp, 2. madeni para, 3. bazı tarikatlere özgü koni şeklinde külah" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice sikkā veya sikkətā סכא/סכתא z "1. çivi, saban demiri, 2. metal para" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça sikkatu "mıh, çivi" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça şkk kökünden gelen şakk شكّ z "kuşku" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şakka شكّ z "1. çivi çaktı, mıh sapladı, şişledi, 2. kuşkulandı, şüphe ve belirsizliğe kapıldı" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için sikke maddesine bakınız.
Azer manat "1. eskiden Rus rublesinin lakabı, 2. Azerbaycan ve Türkmenistan para birimi" sözcüğünden alıntıdır. sözcük Rusça maneta монета z "para birimi, ruble" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince moneta "sikke" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için moneter maddesine bakınız.
Farsça sīm سيم z "gümüş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen asēm veya asēmēn sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca asēmon ασημον z "1. işaretsiz, mühürsüz, 2. sikke yapımında kullanılan bir gümüş alaşımı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca sēma σήμα z "işaret, simge, damga" sözcüğünden türetilmiştir.
Rusça rubl' "'sikke', Rus para birimi" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Rusça rubiti "kesmek, kırpmak" fiilinden türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 7 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.