Şurda - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Şurda Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça nzl kökünden gelen nuzlat نزلة z "dört unsurdan birinin azalmasından doğan herhangi hastalık, inme, keyifsizlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nazala نزل z "indi" fiilinin ismi merresidir. Daha fazla bilgi için nüzul maddesine bakınız.
Arapça saṭranc veya şaṭranc سطرنج/شطرنج z "bir oyun" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen çatrang sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe cáturaṅga चतुर्ङ्ग z "'dört kol', dört unsurdan oluşan ordu" sözcüğünden alıntıdır. Sanskritçe sözcük Sanskritçe cátur "dört" ve Sanskritçe aṅgam "kol, uzuv" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için çehar maddesine bakınız.
Fransızca système "birçok unsurdan oluşan düzen" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca sýstēma σύστημα z "'bir arada duruş', birçok unsurdan oluşan düzen" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca stēma στημα z "duruş, durma" sözcüğünden syn+ önekiyle türetilmiştir. (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca ʰistēmi, stā- ἵστημι, στα- z "durmak" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *stā- kökünden türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için statik maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 3 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.