Şka - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Şka Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça crr kökünden gelen carr جرّ z "çekme" ve Arapça as̠ḳāl أثقال z "ağırlıklar, yükler" sözcüklerinin bileşiğidir. Bu sözcük Arapça s̠ḳl kökünden gelen s̠iḳlat ثقلة z "ağırlık" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için cer, sıklet maddelerine bakınız.
Arapça aşkāl أشكال z "biçimler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şkl kökünden gelen şakl شكل z "biçim" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için şekil maddesine bakınız.
Arapça χalāṣ خلاص z "kurtuluş, kurtarma" ve Farsça kār كار z "eden" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için halas, +kâr maddelerine bakınız.
Arapça skn kökünden gelen iskān إسكان z "oturtma, yerleştirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sukūn سكون z "durma, dinme, oturma" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için sükûn maddesine bakınız.
Arapça sḳṭ kökünden gelen isḳāṭ إسقاط z "düşürme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saḳaṭa سقط z "düştü" fiilinin ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için sukut maddesine bakınız.
Arapça s̠ḳl kökünden gelen istis̠ḳāl إستثقال z "1. ağır bulma, ağırsama, 2. birinden rahatsız olma, tahammül edememe" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça s̠aḳula "ağır idi" fiilinin istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Daha fazla bilgi için sıklet maddesine bakınız.
Arapça sχr kökünden gelen masχarat مسخرة z "1. şaklabanlık, kepazelik, karnaval, 2. gülünç, soytarı, kepaze" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saχira سخر z "güldü, alay etti" fiilinin ismi merresidir.
Arapça s̠ḳl kökünden gelen mis̠ḳāl مثقال z "24 kıratlık ağırlık birimi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça s̠aḳala ثقل z "tarttı" fiilinin alet adıdır. Daha fazla bilgi için sıklet maddesine bakınız.
Arapça nsχ kökünden gelen nusχat نسخة z "el yazması" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için nüsha maddesine bakınız.
Arapça sḳy kökünden gelen istisḳāˀ إستسقاء z "1. susama, 2. beslenme bozukluğu veya sirozdan ötürü karnın su dolması" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saḳā سقا z "su verme, sulama" fiilinin istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Daha fazla bilgi için saki maddesine bakınız.
Yeni Yunanca pasχália πασχάλια z "paskalya kutlamaları" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca pásχa πάσχα z "paskalya, İsa'nın çarmıha gerildikten sonra dirilişini kutlayan yortu" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Aramice/Süryanice pasχā פסחא z veya İbranice psχ kökünden gelen pesaχ פסח z "1. esirgeme, bağışlama, bir borç veya yükümlülüğü affetme, 2. İbrahim'in oğlu İshak'ın esirgenmesi ve bu olayı kutlayan bayramın adı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için fesih maddesine bakınız.
Rusça kapusta капуста z "lahana" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Eski Yüksek Almanca kapuz "1. baş, kafa, 2. lahana" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince caput, capit- "baş" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kapital maddesine bakınız.
Macarca palack "şişe, matara" sözcüğünden alıntıdır. Macarca sözcük Eski Yüksek Almanca aynı anlama gelen flaska sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.
Fransızca escalope "ince et dilimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca escale "pul, kabuk" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *skǣlā, skalō "kabuk, özellikle deniz kabuğu, balık pulu" sözcüğünden alıntıdır.
Eski Türkçe baş sözcüğünden +? sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için baş maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.