ıstırmak - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

ıstırmak Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ḥaḳārat حقارة z ve Farsça āmēz آميز z "karışan, karıştıran" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Bu sözcük Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) āmēχtan, āmēz- آميختن, آميز z "karışmak, karıştırmak" fiilinden türetilmiştir. ) Farsça fiil Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) ā- آ z "yönelme, katılma, eklenme bildiren önek" ve Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *meik- veya meig- "karışmak, karıştırmak" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için miks maddesine bakınız.
Arapça silāḥ سلاح z ve Farsça şōr2 شور z "iyi kullanan" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Bu sözcük Farsça şōrīdan شوريدن z "1. bulandırmak, karıştırmak, 2. yıkamak, 3. çalışmak, bir işte başarılı olmak " fiilinden türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için silah maddesine bakınız.
Fransızca étiquette "yafta" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca estiquier "iliştirmek, yapıştırmak" fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *stikan "saplamak, sivri şey sokmak" fiilinden alıntıdır. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *steig- "sivri bir şey batırmak, saplamak, delmek" biçiminden evrilmiştir.
Eski Türkçe yogur- "katıştırmak, yoğunlaştırmak" fiilinden +Ut sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için yoğur- maddesine bakınız.
Eski Türkçe yogur- "katıştırmak, yığıştırmak" fiilinden +gAn sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için yoğur- maddesine bakınız.
Fransızca analyse, analyt- "çözümleme, ayrıştırma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen análysis ανάλυσις z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca analúō αναλύω z "ayrışmak, ayrıştırmak" fiilinden +sis sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca lúō, lys- λύω, λυσ- z "çözmek" fiilinden ana+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *leu-1 "çözmek, gevşetmek" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için lös maddesine bakınız.
Fransızca catalyse, catalyt- "ayrışma, çözünme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen katálysis κατάλυσις z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca katalýō καταλύω z "birimlerine ayrıştırmak" fiilinden +sis sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca lúō, lys- λύω, λυσ- z "çözmek" fiilinden kata+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için analiz maddesine bakınız.
Latince ve İngilizce crasis "katıştırma, şiirde ünlü ile biten bir sözcüğün son hecesini yutarak sonraki sözcüğe bağlama" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen krâsis κρᾶσις z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kerannými κεραννύμι z "karıştırmak, katıştırmak" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca absolut "mutlak, salt" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen absolutus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince absoluere "yalıtmak, ayrıştırmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince soluere fiilinden ab+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için solüsyon maddesine bakınız.
Fransızca afficher "1. iliştirmek, yapıştırmak, 2. (mec.) afişle ilan etmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Geç Latince affixare "iliştirmek" fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Latince fixus "iliştirilmiş" sözcüğünden ad+ önekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince figere, fix- "tutturmak, iliştirmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fiks maddesine bakınız.
Latince agglutinatio sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince agglutinare "zamkla yapıştırmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince gluten, glutin- "zamk, tutkal" sözcüğünden ad+ önekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Fransızca ve İngilizce agglutination "zamkla yapıştırma, dilbilinde basit bileşenleri ardarda ekleyerek bileşik kelimeler yapma" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için glüten maddesine bakınız.
Fransızca entraînement "talim, eğitim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca entraîner "peşinden çekmek, çekip çevirmek, çalıştırmak" fiilinden +mentum sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca traîner "çekerek götürmek, sürüklemek" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir. Fransızca fiil Geç Latince aynı anlama gelen traginare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince trahere, tract- "çekmek, sürmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için traktör maddesine bakınız.
Fransızca intrigue "(tiyatroda) dolambaçlı hikaye" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca intrigare "karıştırmak, aklını çelmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen intricare fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince tricae "dolanıklık, hile, aldatma" sözcüğünden in+1 önekiyle türetilmiştir.
Fransızca fixe "bir yere veya şeye tutturulmuş, sabit" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen fixus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince figere, fix- "yapıştırmak, tutturmak, sabitlemek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dhīgʷ- "iliştirmek, tutturmak" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca collage "yapıştırma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca coller "yapıştırmak" fiilinden +age sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca colle "tutkal" sözcüğünden türetilmiştir. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen colla sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için kola2 maddesine bakınız.
Fransızca compacte "bir araya getirilip sıkıştırılmış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen compactus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince compangere "sıkıştırmak, katıştırmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince pangere, pact- "sıkmak, dikmek, sabitlemek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pakt maddesine bakınız.
Fransızca compresse "bastırma, sıkıştırma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen compressum sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince comprimere "bastırmak, sıkıştırmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince premere, press- "basmak, sıkmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pres maddesine bakınız.
Fransızca compresseur "hava sıkıştırma aygıtı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca compresser "sıkıştırmak" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kompres maddesine bakınız.
Fransızca comprimé "sıkıştırılmış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca comprimer "sıkıştırmak, bastırmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince comprimere fiilinden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için kompres maddesine bakınız.
İtalyanca manovra veya Fransızca manoeuvre "1. (gemide) dümen tutma, 2. herhangi bir mekanizmayı yönetme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince manuoperare "elle yönetme" fiilinden türetilmiştir. Geç Latince fiil Latince manu "el ile" ve Latince operari "çalıştırmak" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için manüel, opus maddelerine bakınız.
Fransızca ve İngilizce masturbation "istimna, elle doyuma ulaşma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen masturbatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince masturbare "istimna etmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince mas, mar- "erkek olabilir; ancak bu kesin değildir. Latince sözcük Latince turbare "karıştırmak, topaç gibi çevirerek oynamak" sözcüklerinin bileşiği olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için maço, türbin maddelerine bakınız.
İngilizce mix "karıştırmak (fiil), karışım (isim)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca mixte "karışık" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen mixtus sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince miscere, mixt- "karışmak, karıştırmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mik-sko- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *meik- veya meig- kökünden türetilmiştir.
Fransızca modérateur "yatıştırıcı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen moderator sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince moderari "yatıştırmak, ılımlılaştırmak, yumuşatmak, kavgayı önlemek" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince modus "ölçü" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mod maddesine bakınız.
Fransızca pince "çimdik, tutup sıkıştırma aleti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca pincer "çimdiklemek, sıkıştırmak" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca presse "1. basınç, baskı, basım, 2. baskı aleti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca presser "basmak, sıkmak, sıkıştırmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince premere, press- "basmak, sıkmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *prem-, *pres- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *per-4 "bastırmak, sıkmak" kökünden türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 25 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.