İyatr - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

İyatr Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca sadece bileşiklerde görülen +iatre veya iatro+ "doktor, tabip" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca iatrós ιατρός z "doktor, tabip" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca iáomai ιάομαι z "tedavi etmek, derman olmak" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca +iatrie veya İngilizce sadece bileşiklerde görülen +iatry "doktorluk, tabiplik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen iatreía ιατρεία z sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için +iyatr maddesine bakınız.
Fransızca gériatrie "yaşlı hastalıkları uzmanlığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen geriatry sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1909 I. L. Nascher, Avusturya kökenli Amer. tabip (1863-1944). ) Bu sözcük Eski Yunanca gérōn γέρων z "ihtiyar" (NOT: Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *gerə-1 biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca iatrós ιατρός z "tabip" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için +iyatri maddesine bakınız.
İtalyanca teatro veya Fransızca théatre "sahne gösterisi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen theatrum sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca théatron θέατρον z "seyir yeri, tiyatro" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca theáomai θεάομαι z "seyretmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için teorem maddesine bakınız.
Fransızca pédiatrie "a.a" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için pedo+, +iyatri maddelerine bakınız.
Fransızca psychiatre "ruh tabibi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1890) Daha fazla bilgi için psiko+, +iyatri maddelerine bakınız.
Arapça bṭr kökünden gelen bayṭār veya bayṭar بيطار/بيطر z "veteriner, at doktoru, nalbant" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca ʰippíatros ἱππίατρος z "at doktoru" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için hipo+2, +iyatr maddelerine bakınız.
Arapça ṣff kökünden gelen ṣuffat صفّة z "taş kerevet, sedir, bank, sıra, antik tiyatrolarda oturma sırası" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için saf2 maddesine bakınız.
İtalyanca fare fiasco "'şişe yapmak', bir tiyatro oyununun 'gümlemesi'" deyiminden alıntıdır. İtalyanca deyim İtalyanca fiasco "şişe" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yüksek Almanca aynı anlama gelen flaska sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için palaska maddesine bakınız.
Fransızca personnel "1. kişisel (sıfat), 2. bir tiyatro oyunundaki kişilerin tümü, bir ekibi oluşturan kişilerin tümü (isim)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince personalis "kişiliğe ilişkin, kişisel" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince persona "1. tiyatro maskesi, 2. tiyatroda canlandırılan kişi, karakter" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Etrüskçe bir sözcükten alıntıdır.
Fransızca +iatrie veya İngilizce sadece bileşiklerde görülen +iatry "doktorluk, tabiplik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen iatreía ιατρεία z sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için +iyatr maddesine bakınız.
Fransızca amphithéatre "daire veya yarım daire şeklinde tiyatro" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince amphitheatrum "çift yanlı (tam daire veya oval) tiyatro" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca théatron θέατρον z "tiyatro" sözcüğünden amphi+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tiyatro maddesine bakınız.
Fransızca drame "tiyatro oyunu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca dráma δράμα z "eylem, oyun, trajedi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca dráō δράω z "eylemek, icra etmek" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *derə- "eylemek" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca dramaturgie "tiyatro oyunu sahneleme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca dramatourgós δραματουργός z sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca dráma δράμα z "tiyatro oyunu" ve Eski Yunanca érgō έργω z "yapmak, işlemek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için dram, erg maddelerine bakınız.
Fransızca épisode "tiyatroda iki perde arasında oynananan kısa oyun [esk.], oyunda kısa bölüm, sahne" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca epeisódion επεισόδιον z "araya giren şey" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca eísodos είσοδος z "giriş" sözcüğünden +ion sonekiyle epi+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için eis+, odo+ maddelerine bakınız.
Fransızca gériatrie "yaşlı hastalıkları uzmanlığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen geriatry sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1909 I. L. Nascher, Avusturya kökenli Amer. tabip (1863-1944). ) Bu sözcük Eski Yunanca gérōn γέρων z "ihtiyar" (NOT: Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *gerə-1 biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca iatrós ιατρός z "tabip" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için +iyatri maddesine bakınız.
İngilizce gerontocracy "yaşlılar iktidarı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca gérōn, t- γέρων z "ihtiyar" ve Eski Yunanca kratía κρατία z "iktidar" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için geriyatri, +krasi maddelerine bakınız.
Yeni Yunanca χoró χορό z "dans, oyun, koro" fiilinden alıntıdır. Yunanca fiil Eski Yunanca χorós χορός z "1. etrafı çevrili yer, avlu, 2. oyun yeri, dans alanı, 3. tiyatroda koro" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ghor-o- "duvarla çevrili alan, avlu" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gher-1 "kapatmak, etrafını çevirmek" kökünden türetilmiştir.
Fransızca hystérie "psikiyatride bir ruh hastalığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca hystérique "kadınlara özgü olduğu varsayılan aşırı duyarlık hali" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ʰysterikós ὑστερικός z "rahime ait" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ʰystéra ὑστέρα z "rahim" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için histero+ maddesine bakınız.
Fransızca mélodrame "şarkılı tiyatro, müzikal oyun" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1770 Fr.) Fransızca sözcük Eski Yunanca mélos μέλος z "şarkı" ve Eski Yunanca dráma δράμα z "tiyatro" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için melodi, dram maddelerine bakınız.
Eski Yunanca oideîon οιδεῖον z "konser salonu, küçük tiyatro" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca oidē οιδή z "şarkı" sözcüğünden +ion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca oidéō οιδέω z "şarkı söylemek, terennüm etmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *əweid- "söylemek" biçiminden evrilmiştir.
İtalyanca orchestra "müzisyenler grubu" veya Fransızca orchéstre "1. tiyatroda müzisyenlere ayrılan yer [esk.], 2. müzisyenler grubu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca orχéstra ορχέστρα z "dans alanı, tiyatroda koroya ayrılan yer" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca orχéomai ορχέομαι z "raksetmek, horon tepmek, tepinmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *orgh-i- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ergh- "(cinsel anlamda) azmak, husye" kökünden türetilmiştir.
Fransızca aynı anlama gelen pantalon sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca Pantalone "eski Venedik güldürü tiyatrosunda şalvarlı yaşlı adam" özel adından alıntıdır. Bu sözcük San Pantalone "Venedik kentinin bir semti" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca Pantaleón πανταλεόν z "'tüm arslan', bir erkek adı" özel adından alıntıdır. Daha fazla bilgi için pan+, leopar maddelerine bakınız.
Fransızca paradis "1. cennet, 2. tiyatroda en üst balkon" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca parádeisos παράδεισος z "cennet bahçesi" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için firdevs maddesine bakınız.
Fransızca peripétie "öngörülemeyen olay, kaza (özellikle tiyatroda)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca peripétia περιπέτια z sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca scénario "bir tiyatro eseri veya filmin sahnelerini tarif eden metin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen scenario sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca scena "sahne" sözcüğünden türetilmiştir. İtalyanca sözcük Eski Yunanca skēnē σκηνή z "1. çadır, çardak, gölgelik, 2. tiyatroda sahne" sözcüğünden alıntıdır.
İtalyanca teatro veya Fransızca théatre "sahne gösterisi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen theatrum sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca théatron θέατρον z "seyir yeri, tiyatro" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca theáomai θεάομαι z "seyretmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için teorem maddesine bakınız.
Fransızca acteur "eyleyen, icracı, tiyatro oyuncusu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince actor "icra eden" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince agere, act- "yapmak, eylemek" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için aksiyon maddesine bakınız.
Fransızca actrice "kadın tiyatro oyuncusu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince actrix sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için aktör maddesine bakınız.
Fransızca entr'acte "tiyatroda perde arası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca entre "iki şeyin arası" ve Fransızca acte "tiyatroda perde" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için inter+, aksiyon maddelerine bakınız.
İtalyanca biglietto "tiyatro giriş pusulası" veya Fransızca billette "kısa not, fiş, pusula, tiyatro giriş pusulası" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca bille1 "kısa yazı, not" sözcüğünün modern yazım ıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen billa sözcüğünden evrilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 31 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.