İtiş - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

İtiş Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça dfˁ kökünden gelen dafˁat دفعة z "1. itiş, darbe, 2. bir kerede ödeme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için def1 maddesine bakınız.
Arapça dġm kökünden gelen idġām "Arapça kıraatta bir ünsüzün bitişik ünsüze benzeştirilmesi, asimilasyon" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça wṣl kökünden gelen ittiṣāl إتّصال z "bağlantılı olma, bitişik olma" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için vasıl maddesine bakınız.
Arapça lzm kökünden gelen luzūm لزوم z "1. yapışma, bitişme, gerekme, 2. gereklilik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lazima لزم z "yapıştı, bitişti, gerekti" fiilinin masdarıdır.
Arapça rṣˁ kökünden gelen muraṣṣaˁ مرصّع z "değerli taşlarla bezeli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tarṣīˁ ترصيع z "değerli taşlar veya altınla bezeme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Bu sözcük Arapça raṣaˁ رصع z "dişleri birbirine yapışık veya bitişik olma" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça wṣl kökünden gelen muttaṣil متّصل z "bitişik, aralıksız" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ittiṣāl إتّصال z "bitişik olma" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) failidir. Daha fazla bilgi için vasıl maddesine bakınız.
Eski Türkçe il- "ilişmek, bitişmek" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ilin- maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Eski Türkçe kap- "1. yakalamak, 2. bitişmek, dokunmak, değmek" fiilinden +gAk sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kap- maddesine bakınız.
Eski Türkçe kap- "bitişmek, yanyana gelmek" fiilinden +Ig sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kap- maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Eski Türkçe yak-1 "yaklaşmak, bitişmek" fiilinden +A sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *ya-1 "yakın olmak, yanında olmak, bitişmek" fiilinden +Ik- sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için yakın maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Yeni Yunanca arvanítis αρvανίτης z "bir kavim adı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen arbánios veya arbanítēs αρβάνιος/αρβανίτης z sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca malachite "yeşil renkli bir tür yarı değerli taş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince molochitis veya malachitis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca moloχē μολοχή z "ebegümeci" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca osmose sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce osmosis "fizikte geçişme" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1854 Graham, İng. fizikçi.) Bu sözcük Eski Yunanca ōsmós ωσμός z "itiş" sözcüğünden +sis sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca ōthéō, eōsa ωθέω z "itmek, zorla geçmek" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca rachitique "raşitizm hastalığına tutulmuş olan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince rachitis "bir iskelet hastalığı" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ráχis ράχις z "belkemiği, omurga" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca trigonomètrie "üçgenlerle ilgilenen matematik dalı, müsellesat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen trigonometria sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1595 Bartholemaeus Pitiscus, Alm. matematikçi.) Bu sözcük Eski Yunanca trígōnos τρίγωνος z "üçgen" (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca treís, tri- τρείς, τρι- z "üç" ve Eski Yunanca gonía γονία z "köşe, açı" ve ) ve Eski Yunanca métron μέτρον z "ölçü" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için tri+, gon+, +metre maddelerine bakınız.
Fransızca à l'aise "1. rahat, gönlü ferah, 2. yatak çarşafının altına serilen koruyucu örtü" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca aise "hareket alanı, ferahlık, rahat" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *adiaces "çevre, etraf" sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince adiacere "etrafında olmak, bitişmek" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca bordure "kenarlık, çerçeve" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca border "bitişmek, kenar çizmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için borda maddesine bakınız.
Fransızca spiritisme "medyum aracılığıyla ruh çağırma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen spiritism sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1854.) Bu sözcük İngilizce spirit "ruh" sözcüğünden +ism sonekiyle türetilmiştir. İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen spiritus sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için espri maddesine bakınız.
Fransızca contacte "temas" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen contactus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince contingere, contact- "temas etmek, bitişmek, dokunuşmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince tangere, tact- "dokunmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için takt maddesine bakınız.
Fransızca politisé "siyasileştirilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca politiser "siyasileştirmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için politik maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 26 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.