İstedi - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

İstedi Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça in şāˀa-llāhu إن شاء الله z "Allah istesin" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça in إن z "ki, dilek kipi edatı" ve Arapça şyA kökünden gelen şāˀa شاء z "istedi, istesin" ve Arapça allāh الله z sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için şey, allah maddelerine bakınız.
Arapça mā şāˀallah ما شاءالله z "'Allah ne isterse'" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça ما z "ne" ve Arapça şāˀa شاء z "ister, istedi" ve Arapça allāh الله z sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için inşallah maddesine bakınız.
Arapça şyA kökünden gelen şayˀ شيء z "şey, nesne" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şāˀa شاء z "istedi, irade etti" fiilinin masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir.
Arapça ṭlb kökünden gelen ṭalab طلب z "1. isteme, 2. istek, dilek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭalaba "istedi, diledi" fiilinden alıntıdır.
Türkçe sözcük, Ad halinde Kendisinin olan bir şeyi yasa çerçevesi içinde istediği gibi kullanabilme hakkını taşıma durumu anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan iyelik kelimesi Eski Türklerde doğada var olduğuna inanılan koruyucu ruh anlamındadır.
Türkçe sözcük, Ad halinde (fizyoloji) Karaciğerin hazmı kolaylaştırmak için onikiparmak bağırsağına salgıladığı yeşilimsi sarı renkli acı sıvı, öd anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan safra kelimesi Balonlarda bulunan pilotların, yükselmek veya inişi yavaşlatmak istediklerinde attıkları ağırlık anlamındadır. Osmanlıca sözcük, Romanizasyon halinde öd anlamına gelir. Osmanlıca dilinden alınan safra kelimesi sarı anlamındadır.
Türkçe sözcük, Ad halinde dar, küçük açıklık anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan delik kelimesi dar, küçük çukur anlamındadır. Türkçe dilinden alınan delik kelimesi Hangi evden istedilerse gittim, dama çıktım, akan delik kiremidi buldum, yerine sağlam kiremit koydum. - H. S. Tanrıöver anlamındadır. Ad sözcük, Ad halinde delik anlamına gelir. Ad dilinden alınan delik kelimesi Delik büyük, yama küçük anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 7 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.