İrt - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

İrt Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça rbṭ kökünden gelen irtibāṭ إرتباط z "bağlantılı olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rabṭ ربط z "bağlama" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için rapt maddesine bakınız.
Arapça rcˁ kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *irticāˁ إرتجاع z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça racaˁa رجع z "geri döndü, geri gitti" fiilinin iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için rücu maddesine bakınız.
Arapça rcl kökünden gelen irticāl إرتجال z "doğaçlama şiir okuma, hazırlıksız şiir söyleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ricl رجل z "1. ayak, 2. şiirde vezin birimi, ayak" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için rical maddesine bakınız.
Arapça rdd kökünden gelen itidād إتداد z "islamiyeti reddetme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için ret maddesine bakınız.
Arapça rfˁ kökünden gelen irtifāˁ إرتفاع z "yüksekte olma, yükseklik" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için ref maddesine bakınız.
Arapça rfḳ kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *irtifāḳ إرتفاق z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rafāḳat رفاقة z "eşlik etme" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için refakat maddesine bakınız.
Arapça rḥl kökünden gelen irtiḥāl إرتحال z "1. yolculuğa çıkma, 2. ölme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḥala رحل z "göçtü, yola çıktı" fiilinin iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için rahle maddesine bakınız.
Arapça rkb kökünden gelen irtikāb إرتكاب z "(ağır bir şeyi) üstüne alma, (suç veya günah) işleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rukūb ركوب z "üstüne binme" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için merkep maddesine bakınız.
Arapça rşw kökünden gelen irtişāˀ إرتشاء z "rüşvet alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen rişwat رشوة z sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için rüşvet maddesine bakınız.
Arapça ḳirṭās قرطاس z "papirüs [esk.], kâğıt" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ḳarṭīsā קרטיסא z "papirüs" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen χártēs χάρτης z sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kart2 maddesine bakınız.
Farsça şāgird شاگرد z "öğrenci, talebe, çırak" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen aşakart sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Bu sözcük Soğdca əşkart- "takip etmek, peşinden gitmek" fiili ile eş kökenlidir. Soğdca fiil Avesta (Zend) dilinde yazılı örneği bulunmayan *haşa-karta- "takip eden?" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Daha fazla bilgi için şikâr maddesine bakınız.
Ermenice t'rt'ur թրթուր z "ağaç kurdu" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Ermenice t'ur թուր z "delgi, mızrak" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *terə-1 "delmek, çentmek, delik deşik etmek" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Eski Türkçe sığır sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için sığır maddesine bakınız.
Eski Türkçe sırt1 "(hayvanların sırtında bulunan) kalın ve sert kıl" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe sırı- "kalın ve sert iple dikmek" fiilinden +Ut sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sırı- maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.