İrlik - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

İrlik Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Türkçe sözcük, Ad halinde Madem birsin, birlik olsun. Dilde, dinde, milliyette / Murat et de dirlik olsun / Baştan başa cemiyette. - O. S. Orhon anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan dirlik kelimesi Zaten onun için, hazinelerin, varlıkların, dirliklerin ne değeri vardır. - S. Ayverdi anlamındadır.
Fransızca bagage "yolculukta taşınan ağırlık, eşya ve edevat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca aynı anlama gelen bagaje sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. (NOT: Bu sözcük Arapça aynı anlama gelen būḳca fiilinden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. ) Arapça fiil Türkçe boğça veya boχçe "bohça" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için bohça maddesine bakınız.
Farsça با z "ile, birlikte, beraber (edat)" ve Arapça χuṣūṣ خصوص z "özellik" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için husus maddesine bakınız.
Arapça crr kökünden gelen carr جرّ z "çekme" ve Arapça as̠ḳāl أثقال z "ağırlıklar, yükler" sözcüklerinin bileşiğidir. Bu sözcük Arapça s̠ḳl kökünden gelen s̠iḳlat ثقلة z "ağırlık" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için cer, sıklet maddelerine bakınız.
Arapça cyş kökünden gelen cayş جيش z "askeri birlik, ordu" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice gaysā גיסא z "akıncı birliği, ordu" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #gys גיס z "akın ve gaza etme, yağmalama" kökünden türetilmiştir. )
İtalyanca tara "tartıda brüt ağırlıktan çıkarılan kap payı" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Arapça ṭrḥ kökünden gelen ṭarḥat طرح z "eksiltilen şey, çıkartma, tarhiyat" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için tarh maddesine bakınız.
Arapça Amn kökünden gelen ˀamānat أمانة z "1. güvenme, güvenilirlik, 2. güvene dayalı olarak verilen şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˀamn أمن z "güvenilir olma, sağlam olma" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice aynı anlama gelen #Amn אמן z kökü ile eş kökenlidir.
Arapça fḳr kökünden gelen faḳr فقر z "fakirlik, fakir olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faḳīr فقير z sözcüğünün masdarıdır.
Arapça frḳ kökünden gelen farīḳ فريق z "askeri birlik, müfreze, bölük" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraḳa فرق z "ayırdı" fiilinden alıntıdır. Daha fazla bilgi için fark maddesine bakınız.
Arapça ˁmr kökünden gelen iˁmār إعمار z "canlandırma, şenlendirme, mamur ve bayındır kılma, inşa etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁumrān عمران z "canlanma, şenlenme, bayındırlık" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için umran maddesine bakınız.
Arapça ˁmr kökünden gelen ˁimārat عمارة z "bayındırlık eseri, büyük yapı, bina" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için umran maddesine bakınız.
Arapça rcl kökünden gelen irticāl إرتجال z "doğaçlama şiir okuma, hazırlıksız şiir söyleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ricl رجل z "1. ayak, 2. şiirde vezin birimi, ayak" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için rical maddesine bakınız.
Arapça ˁşr kökünden gelen ˁişrat عشرة z "birlikte yeyip içme, birliktelik, yoldaşlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaşara عشر z "birlik oldu" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için aşiret maddesine bakınız.
Arapça wḥd kökünden gelen ittiḥād إتّحاد z "birlik, birleşme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için vahdet maddesine bakınız.
Arapça ḳbl kökünden gelen ḳābiliyyat قابليّة z "yapılabilirlik veya yapabilirlik, kapasite, yetenek" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kabil1 maddesine bakınız.
Arapça ḳrn kökünden gelen ḳarīnat قرينة z "1. eş, zevce, 2. iki şey arasındaki bağlantı, akuplman, mantıki birliktelik, delil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳarana قرن z "çift koştu, eşleştirdi" fiilinin sıfat dişil (müennes, feminine) halidir. Bu sözcük Arapça ḳarn قرن z "boynuz" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça ḳṭˁ kökünden gelen ḳiṭˁat قطعة z "parça, bölük, kısım, kesim, askeri birlik, coğrafyada kıta, şiirde kıta, paragraf" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaṭaˁa قطع z "kesti" fiilinin ismi merresidir. Daha fazla bilgi için kat2 maddesine bakınız.
Arapça ḳwm/ḳym kökünden gelen ḳiyāmat قيامة z "1. birlikte ayağa kalkma, kalkışma, 2. son yargı gününde ölülerin ayaklanması" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳiyām قيام z "ayağa kalkma" sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için kamet maddesine bakınız.
İbranice ḳibbutz קִבּוּצ z "1. toplanma, bir araya gelme, birlik, 2. İsrail'de kolektif mülkiyete dayalı topluluk" sözcüğünden alıntıdır. İbranice sözcük İbranice #ḳbtz קבצ z "toplama, bir araya getirme" kökünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça ḳabḍ قبض z "(eliyle) sıkıca kavrama, tutma, elini yumruk yapma" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için kabz maddesine bakınız.
Arapça maˁa مع z "ile, beraber, birlikte (edat)" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça maˁa mā fihi مع ما فه z "bununla birlikte" deyiminden alıntıdır. Daha fazla bilgi için maa+ maddesine bakınız.
Arapça kökünden gelen maˁiyyat معيّة z "birliktelik, bir arada olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça maˁa مع z "ile, birlikte" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için maa+ maddesine bakınız.
Arapça syr kökünden gelen masīrat مسيرة z "gezilen yer, seyirlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sayr سير z "gezme" sözcüğünün mefˁul dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için seyir maddesine bakınız.
Arapça s̠ḳl kökünden gelen mis̠ḳāl مثقال z "24 kıratlık ağırlık birimi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça s̠aḳala ثقل z "tarttı" fiilinin alet adıdır. Daha fazla bilgi için sıklet maddesine bakınız.
Arapça ˁşr kökünden gelen muˁāşarat معاشرة z "birliktelik, sosyallik, birlikte yaşama" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için aşiret maddesine bakınız.
Arapça şˁr kökünden gelen mutaşāˁir متشاعر z "şairlik taslayan" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için şiir maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 26 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.