İrci - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

İrci Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Eski Türkçe budursın sözcüğünden evrilmiştir.
Eski Türkçe iki sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için iki maddesine bakınız.
Eski Türkçe sıkır- "çığırmak, ötmek" fiilinden +çUk sonekiyle türetilmiştir. (İlk kullanımı: Kaş, Kıp, TS) Eski Türkçe fiil ses yansımalı sözcük ve ünlem yazılı örneği bulunmayan *sık "ıslık sesi" sözcüğünden +gIr- sonekiyle türetilmiştir.
Kürtçe (Kurmanci) xirçîn "ısırgan, saldırgan" sözcüğünden alıntıdır. Kürtçe sözcük Kürtçe (Kurmanci) xirç "ısırma, diş geçirme, çatal saplama" sözcüğünden türetilmiştir.
çır çır "gıcırdama sesi, çırpma sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.
Türkçe kır "gri" ve Türkçe çal veya çil "karışık renkli, alaca, çil" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için kır2, çil1 maddelerine bakınız.
Türkçe kıvrış- "kırışmak, buruşmak" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kıvır- maddesine bakınız.
Arapça ṣrr kökünden gelen aynı anlama gelen iṣrār إصرار z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣarra صرّ z "gıcırdadı, cırcır böceği gibi öttü" fiilinin ifˁāl vezni (IV) masdarıdır.
Arapça s̠ny kökünden gelen istis̠nāˀ إستثناء z "1. bir yemin veya sözleşmeyi hukuken geçersiz kılacak şekilde bir şart ileri sürme, 2. dışlama, hariç tutma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça s̠unyāˀ ثنياء z "ikircik, 1. bir yemin veya sözleşmeyi hukuken geçersiz kılacak şekilde bir şart ileri sürme, 2. dışlama, hariç tutma" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Arapça is̠nān إثنان z "iki" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sani maddesine bakınız.
Farsça cāmeşūr جامه شور z "giysi yıkayan, çamaşırcı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça cāme جامه z "giysi" ve Farsça şūy veya şūr شوى/شور z "yıkayan" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Farsça sözcük Farsça şustan, şūy- شستن, شوى/شور z "yıkamak" fiilinden türetilmiştir. Farsça fiil Avesta (Zend) dilinde χşaud- "su akmak" fiili ile eş kökenlidir. Avestaca fiil Avesta (Zend) dilinde χşudra "su" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Daha fazla bilgi için camekân maddesine bakınız.
Fransızca atelier "demirci işliği [esk.], her türlü işlik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca astelle "kıvılcım, har" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince stella "yıldız" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *stēr-la- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ster-2 kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için astro+ maddesine bakınız.
Fransızca bidet "'beygircik', ayaklı küvet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca bider "ata binmek, tırıs gitmek" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca sommelier "1. konaklarda alışveriş ve sofra işlerinden sorumlu hizmetkâr [esk.], 2. şarap garsonu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca sommerier "yük hayvanlarına bakan kişi, beygirci" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca sommier "yük hayvanı, beygir" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için somye maddesine bakınız.
Eski Türkçe sıkır- "ötmek, ıslık çalmak" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sığırcık maddesine bakınız.
Eski Türkçe tos- "hırçınlık etmek" fiilinden +In sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe tosın sözcüğünden evrilmiştir.
Yeni Yunanca variós βαρειός z "ağır şey, ağır demirci çekici" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca varís sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca barýs βαρύς z "ağır" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için baro+ maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Fransızca crêpe "bir tür buruşuk kumaş veya kâğıt" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince crispus "kıvırcık, buruşuk" sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca unitaire "birci, birlikten yana olan, tekil, birimsel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince unitarius sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince unitas "birlik" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için üni+ maddesine bakınız.
İtalyanca fabbrica "işlik, imalathane" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen fabrica sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince faber "sanatkâr, özellikle demirci" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dhabhro- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dhabh- "el becerisiyle yapmak, uydurmak, imal etmek" kökünden türetilmiştir.
İngilizce curling "kıvırma, kıvırcık yapma" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to curl "kıvırmak" fiilinden +ing sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Norsça (Vikingce) krull "kıvırcık" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Kürtçe (Kurmanci) xirçîn "ısırgan, saldırgan" sözcüğünden alıntıdır. Kürtçe sözcük Kürtçe (Kurmanci) xirç "ısırma, diş geçirme, çatal saplama" sözcüğünden türetilmiştir.
Türkçe sözcük, Ad halinde (meslekler) altın, gümüş ve benzeri kıymetli metalleri estetik bir anlayışla şekillendirme ve kıymetli taşlarla işleme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişi anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan kuyumcu kelimesi mücevherci, cevahirci anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 23 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.