İnka - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

İnka Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça nkr kökünden gelen inkār إنكار z "yalanlama, yadsıma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nakr veya nukūr نكر/نكور z "bilmeme, tanımama" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Akatça nakru "yabancı, yad" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça nkf kökünden gelen istinkāf إستنكاف z "utanarak veya küçümseyerek bir işten yüz çevirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nakafa نكف z "küçümsedi, reddetti" fiilinin istifˁāl vezni (X) masdarıdır.
Arapça sīn سين z "Arap alfabesinde s harfinin adı, س" (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice şin שן z "diş, Arami/İbrani alfabesinde ş harfinin adı, ש" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) ve Arapça ḳāf قاف z "Arap alfabesinde q harfinin adı, ق" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice ḳōp קוף z "iğne deliği, Arami/İbrani alfabesinde q harfinin adı, ק" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Daha fazla bilgi için sik maddesine bakınız.
Arapça nkr kökünden gelen inkār إنكار z "yalanlama, yadsıma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nakr veya nukūr نكر/نكور z "bilmeme, tanımama" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Akatça nakru "yabancı, yad" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça nkf kökünden gelen istinkāf إستنكاف z "utanarak veya küçümseyerek bir işten yüz çevirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nakafa نكف z "küçümsedi, reddetti" fiilinin istifˁāl vezni (X) masdarıdır.
Arapça kfr kökünden gelen kāfir كافر z "tanrı tanımayan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kafara كفر z "1. örttü, kararttı, 2. kendisine yapılan bir iyiliği inkâr etti, nimeti yalanladı" fiilinin failidir. Daha fazla bilgi için küfür maddesine bakınız.
Arapça kfr kökünden gelen kufrān كفران z "nimeti inkâr etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice kpr kökünden gelen kaphrān כַּפְרָן z "inkâr etme" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için küfür maddesine bakınız.
Arapça kfr kökünden gelen kufr كفر z "nankörlük etme, nimeti inkâr etme, dini inançları reddetme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kafara كفران z "1. örtme, karartma, 2. nimeti inkâr etme" sözcüğünün masdarıdır.
Arapça nkr kökünden gelen munkir منكر z "inkâr eden, özellikle Allahı inkâr eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça inkār إنكار z "yadsıma" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) failidir. Daha fazla bilgi için inkâr maddesine bakınız.
Arapça nakrat نكرة z "bilinmeyen şey, belirsizlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nukr نكر z "bilmeme, inkâr etme" sözcüğünün ismi merresidir.
Arapça wḳy kökünden gelen taḳiyat تقية z "1. sakınma, takva, 2. Şii fıkhında tehlikeden sakınma amacıyla dinini inkâr etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wiḳāyat وقاية z "koruma, sakınma" sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için vikaye maddesine bakınız.
Arapça yā sīn يا سين z "Y ve S harfleri, Kuran'da bu harflerle başlayan bir surenin adı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için sinkaf maddesine bakınız.
Farsça kulung كلنك z "taş kırmaya yarayan kazma, minkar" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca quinine "Peru'da yetişen cinchona ağacının kabuğundan elde edilen ateş düşürücü ilaç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca quina "cinchona ağacı kabuğu" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Quechua (İnka) dilinde kina "kabuk" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca cocaïne "koka bitkisinden elde edilen uyarıcı madde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen Kokain sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1856 Albert Niemann, Alm. kimyacı.) Bu sözcük İspanyolca coca "Güney Amerika'ya özgü bir bitki" sözcüğünden türetilmiştir. İspanyolca sözcük Quechua (İnka) dilinde aynı anlama gelen coca sözcüğünden alıntıdır.
İspanyolca alpaca "Güney Amerika'ya özgü bir memeli hayvan, bu hayvanın yünü" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük Quechua (İnka) dilinde aynı anlama gelen alpako sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Quechua (İnka) dilinde pako "kızıl kahverengi" sözcüğünden türetilmiştir.
İspanyolca guano "kuş gübresi" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük Quechua (İnka) dilinde huanu "dışkı" sözcüğünden alıntıdır.
İspanyolca quinaquina "cinchona ağacı kabuğundan elde edilen ateş düşürücü ilaç, kinin" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük Quechua (İnka) dilinde kina "kabuk" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kinin maddesine bakınız.
İspanyolca llama "Güney Amerika'ya özgü bir memeli hayvan" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük Quechua (İnka) dilinde bir sözcükten alıntıdır.
İspanyolca pampa "Güney Amerika'da ağaçsız büyük ova" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük Quechua (İnka) dilinde bamba "ova" sözcüğünden alıntıdır.
İspanyolca puma "Güney Amerika'ya özgü bir yırtıcı hayvan" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük Quechua (İnka) dilinde bir sözcükten alıntıdır.
Bu arama sonucu toplam 21 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.