İndan - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

İndan Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Farsça zindān زندان z "hapishane" fiilinden alıntıdır. Farsça fiil Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) zēndān "1. silahhane, cephane saklama yeri, 2. zindan" fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) zēn "silah" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Orta Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen zaena sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Daha fazla bilgi için +dan1 maddesine bakınız.
Arapça ˁḳb kökünden gelen ˁāḳibat عاقبة z "ard, son, sonra" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḳaba عقب z "ardından geldi, takip etti" fiilinin fail dişil (müennes, feminine) halidir. Bu sözcük Arapça ˁaḳb عقب z "topuk" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için akab maddesine bakınız.
Arapça ˁrf kökünden gelen ˁarafat عرفة z "Zilhicce ayının dokuzuncu günü, Kurban bayramından önceki gün" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁarafa عرف z "bildi" fiilinin ismi merresidir. Daha fazla bilgi için irfan maddesine bakınız.
Arapça bārūd بارود z "1. potasyum nitrat minerali, güherçile, 2. güverçile ve kükürt karışımından yapılan patlayıcı toz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca pyrítēs πῦρίτης z "ateş taşı, çakınca ateş alan bir mineral" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Eski Yunanca pyr πυρ z "ateş" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için piro+ maddesine bakınız.
Fransızca benzène "çeşitli maddelerden elde edilen organik solvent" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince ve Venedikçe labenzoe veya benzoe "styrax ağacından elde edilen kokulu reçine" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça lubān cāwī لبان جاوى z "Cava zamkı, styrax ağacından elde edilen kokulu reçine" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça lubān لبان z "zamk, kokulu reçine" ve Arapça cāwāˀ جاواء z "Hint Okyanusunda bir ada, Cava" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için labne maddesine bakınız.
Arapça cbr kökünden gelen cabbār جبّار z "cebir kullanan, despot, Allahın sıfatlarından biri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cabara جبر z "güç kullandı" fiilinin meslek adıdır. Daha fazla bilgi için cebir maddesine bakınız.
Arapça cdd2 kökünden gelen cidd جدّ z "ciddiyet, gayret, keskinlik" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça cadda جدّ z "1. biçti, dalından meyve kesti, 2. yeniledi, 3. keskin idi, ciddi ve canlı idi" fiilinin masdarıdır.
Arapça dhr kökünden gelen dahr دهر z "1. zaman, çağ, dünyanın başından sonuna kadar olan süre, 2. kader, kısmet" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça dys̠ kökünden gelen dayyūs̠ ديّوث z "karısını satan veya karısı tarafından aldatılan erkek" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça Ahl kökünden gelen ˀahl أهل z "1. bir yerde ikamet eden, hane halkından olan, eş(ler), yerli halk, 2. uygun, layık, kalifiye" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˀuhūl اوهول z "evlenme, bir yere yerleşme, iskân etme" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Arapça ˀahala "bir yerde ikamet etti, kondu, yerleşti, evlendi, komşuluk etti" fiilinin masdarıdır.
İtalyanca feluca veya Arapça fulk veya falūkat فلك/فلوكة z "bir tür küçük tekne" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ephólkion εφόλκιον z "römork? Mısır ve Kızıldeniz'e özgü bir tür tekne" sözcüğü ile eş kökenlidir. (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca ephélkō εφέλκω z "ardından çekmek, sürüklemek" fiilinden +ion sonekiyle türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. )
Arapça ġlb kökünden gelen ġalabat غلبة z "sayı veya güç bakımından üstün olma, yenme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġalaba غلب z "üstün idi, üstün geldi" fiilinin masdarıdır.
Arapça χlf kökünden gelen χalaf خلف z "birinin ardından gelen veya yerine geçen, ardıl" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalafa خلف z "1. (birinin) yerine geçti, ardından geldi, 2. birinin ardından konuştu, topluluktan ayrı düştü" fiilinin sıfatıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice χālaf חָלַף z "1. geçme, 2. yerine geçme, mübadele etme" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça χlf kökünden gelen χalīfat خليفة z "birinin yerine geçen, halef" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalafa "yerine geçti, ardından geldi" fiilinin sıfat dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için halef maddesine bakınız.
Arapça χlḳ kökünden gelen χāliḳ خالق z "yaratan, Allahın sıfatlarından biri" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için halk2 maddesine bakınız.
Arapça χlf kökünden gelen χilāf خلاف z "1. karşı olma, karşı gelme, 2. zıtlık, karşıtlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalafa "birinin ardından konuştu, muhalefet etti" fiilinin mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için halef maddesine bakınız.
Arapça ḥll kökünden gelen ḥulūl حلول z "1. konma, durma, varma, uğrama, 2. ruhun bedene girmesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥalla حلّ z "çözdü, binek hayvanından indi, kondu" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için hal2 maddesine bakınız.
Arapça cnb1 kökünden gelen ictināb إجتناب z "yanından geçme, dışından dolaşma, kaçınma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça canb جنب z "yan" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için canip maddesine bakınız.
Arapça χlf kökünden gelen iχtilāf إختلاف z "1. (gün ve gece gibi) zıt şeylerin ardarda gelmesi, alternasyon, 2. zıtlık, karşıtlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalafa خلف z "ardından geldi, yerine geçti, karşıt idi" fiilinin iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için halef maddesine bakınız.
Arapça ḳhw kökünden gelen ḳahwat قهوة z "1. koyu şey, özsuyu [esk.], 2. coffea arabica bitkisinin tohumlarından elde edilen içecek" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ḳand قند z "şeker kamışından elde edilen külçe şeker, şekerleme" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen kand sözcüğünden alıntıdır. ) Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen khanḍa खण्ड z sözcüğünden alıntıdır. Sanskritçe sözcük Dravidce kanṭu "külçe" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ḳayṣār قيصار z "Rum hükümdarı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Yunanca aynı anlama gelen kaîsar καῖσαρ z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince caesar "imparatorluk sıfatlarından biri" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük C. Julius Caesar "Romalı devlet adamı, Sezar (MÖ 100-44)" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Latince caedere, caes- "kesmek, biçmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +sid maddesine bakınız.
Arapça krm kökünden gelen karāmat كرامة z "1. cömertlik, yüce davranış, 2. evliya tarafından icra edilen mucize" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kerem maddesine bakınız.
Arapça ḳṭr kökünden gelen ḳuṭr قطر z "1. bölge, yeryüzünün kısımlarından her biri, 2. daire veya kürenin çapı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için katar maddesine bakınız.
Arapça lġw kökünden gelen laġw لغو z "1. boş konuşma, beyhude şey, 2. geçersiz ve yok hükmünde olma, 3. dilbilgisi açısından geçersiz söz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laġā لغا z "anlamsız söz söyledi, lakırdı etti, boş konuştu" fiilinin masdarıdır. Bu sözcük Arapça luġat لغة z "söz, lakırdı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için lugat maddesine bakınız.
Arapça maˁnan معنً z "anlamca, anlam bakımından" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁny kökünden gelen maˁnā معنا z "anlam" fiilinin zarfıdır. Daha fazla bilgi için mana maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 26 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.