İmaz - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

İmaz Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça bdd kökünden gelen istibdād إستبداد z "başına buyrukluk, kural tanımazlık, bağımsızlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça badd بدّ z "saçma, dağıtma" sözcüğünün istifˁāl vezni (X) masdarıdır.
Fransızca ve İngilizce anomie "kuralsızlık, yasasızlık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ánomos ἄνοµος z "yasadışı, kural tanımaz" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca nomós νομός z "yasa, töre" sözcüğünden an+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +nomi maddesine bakınız.
Farsça bīgāne بى گانه z "bilmez, tanımaz" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen bēgānag sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca athéisme "tanrı tanımazlık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca athée "tanrı tanımaz" sözcüğünden +ism sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ate maddesine bakınız.
İngilizce to ignore "bilmezden veya tanımazdan gelmek" fiilinden alıntıdır. İngilizce fiil Fransızca ignorer "bilmemek" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen ignorare fiilinden alıntıdır. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ne-gnō-rō- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gnō- "bilmek" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için not maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 5 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.