İlat - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

İlat Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ḥāṣilāt حاصلات z "gelirler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥṣl kökünden gelen ḥāṣilat حاصلة z sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için hasıla maddesine bakınız.
Arapça χlˁ kökünden gelen χilˁat خلعة z "her türlü giysi, özellikle ödül ve onurlandırma için hediye edilen giysi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalaˁa "(giysi) çıkardı" fiilinden alıntıdır. Daha fazla bilgi için hal3 maddesine bakınız.
Arapça χlṭ kökünden gelen iχtilāṭ إختلاط z "karışma, miksaj" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalṭ "karıştırma" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için halt maddesine bakınız.
Arapça wld kökünden gelen mīlād ميلاد z "doğum günü, özellikle İsa'nın doğum günü, noel yortusu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça walada ولد z "doğurdu" fiilinin ismi zaman ve mekânı olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için velet maddesine bakınız.
Arapça şml kökünden gelen muştamal مشتمل z "içerilen, kapsanan, dahil olan" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça iştimāl إشتمال z "içerme, kapsama" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) mefˁul udur. Daha fazla bilgi için şümul maddesine bakınız.
Arapça tafṣīlāt تفصيلات z "ayrıntılar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fṣl kökünden gelen tafṣīl تفصيل z "bölümlendirme, ayrıntılandırma, ayrıntı" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça faṣl فصل z "bölüm" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için fasıl maddesine bakınız.
Fransızca philatélie "pul koleksiyonculuğu" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1864 Georges Herpin, Fr. pul koleksiyoncusu.) Fransızca sözcük Eski Yunanca philéō φιλέω z "sevmek" ve Eski Yunanca átelos άτελος z "vergisiz, harçtan muaf olan" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca télos τέλος z "harç, vergi" sözcüğünden an+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *telə- "kaldırmak, tartmak" biçiminden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için filo+, tolerans maddelerine bakınız.
Fransızca dilatation "gevşetme, genleştirme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca dilater "gevşetmek, genleştirmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen dilatare fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince lātus "geniş, enli, yayvan" sözcüğünden di+2 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için lateral maddesine bakınız.
Fransızca ventilateur "rüzgâr estirici, havalandırma pervanesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca ventiler "havalandırmak, hava akımı yapmak" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince ventilare fiilinden alıntıdır. Geç Latince fiil Latince ventus "rüzgâr" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ventil maddesine bakınız.
İngilizce pilates "bir beden eğitimi sistemi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Joseph Pilates "Alman beden eğitimcisi (1883-1967)" özel adından türetilmiştir.
İtalyanca tonnellato "gemilerde hacim birimi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince tonnela "varil" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince tonna veya tunna "büyük fıçı" sözcüğünün küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için ton2 maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 11 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.