İfak - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

İfak Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça rfḳ kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *irtifāḳ إرتفاق z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rafāḳat رفاقة z "eşlik etme" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için refakat maddesine bakınız.
Arapça wfḳ kökünden gelen ittifāḳ إتّفاق z "uyma, denk gelme, uyuşma, uzlaşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wafiḳa وفق z "uydu, denk geldi" fiilinin iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için muvaffak maddesine bakınız.
Arapça nfḳ kökünden gelen nifāḳ نفاق z "1. İslam cemaati içinde ikilik çıkarma, 2. genelde bölücülük, hizipçilik" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice npḳ kökünden gelen nəpaḳ ןפק z "her türlü çıkıntı, insan vücudunda çıkan ur veya tümör, dışkı" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Arapça nafaḳ نفق z "çıkma, çıkarma" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için nafaka maddesine bakınız.
Arapça rfḳ kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *irtifāḳ إرتفاق z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rafāḳat رفاقة z "eşlik etme" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için refakat maddesine bakınız.
Arapça wfḳ kökünden gelen ittifāḳ إتّفاق z "uyma, denk gelme, uyuşma, uzlaşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wafiḳa وفق z "uydu, denk geldi" fiilinin iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için muvaffak maddesine bakınız.
Arapça ḳrb kökünden gelen ḳurb قرب z "yakın olma, yakınlık, akrabalık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳariba قرب z "yakın idi, yaklaştı, yanaştı" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice ḳrēb קרב z "yakın olma, yaklaşma, ittifak etme" fiili ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice fiil Akatça aynı anlama gelen ḳerēbu fiili ile eş kökenlidir. )
Arapça wfḳ kökünden gelen muwāfaḳat موافقة z "uyuşma, uzlaşma, karşılıklı rıza" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen wifāḳ وفاق z sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için muvaffak maddesine bakınız.
Arapça nfḳ kökünden gelen munāfiḳ منافق z "yalancı, ikiyüzlü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nifāḳ نفاق z "ikiyüzlülük etme, olduğundan farklı görünme" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) failidir. Daha fazla bilgi için nifak maddesine bakınız.
Arapça wfḳ kökünden gelen muttafiḳ متّفق z "ittifak eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ittifāḳ إتّفاق z "uzlaşma" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) failidir. Daha fazla bilgi için ittifak maddesine bakınız.
Arapça nfḳ kökünden gelen nifāḳ نفاق z "1. İslam cemaati içinde ikilik çıkarma, 2. genelde bölücülük, hizipçilik" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice npḳ kökünden gelen nəpaḳ ןפק z "her türlü çıkıntı, insan vücudunda çıkan ur veya tümör, dışkı" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Arapça nafaḳ نفق z "çıkma, çıkarma" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için nafaka maddesine bakınız.
Arapça Alf kökünden gelen ulfat اولفة z "alışıklık, tanışıklık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça alifa ألف z "alışık veya tanıdık idi, evcilleşti, uyum sağladı" sözcüğünün masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice Alp kökünden gelen ˀalaph veya ˀalēph אַלַף z "alışma, evcilleşme" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Akatça ulāpu "bağ, ittifak" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Fransızca alliance "1. ittifak, 2. nikâh yüzüğü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca allier "bağdaşmak, bağdaştırmak, ittifak etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen alligare fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince ligare "bağlamak" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için lig maddesine bakınız.
Fransızca fédération "özerk bölgelerin birleşmesiyle oluşan devlet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince foederatio "ittifak, birleşme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince foedus, foeder- "ittifak, sözleşme, ant" sözcüğünden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhoidhes- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bheidh- "güvenmek" kökünden türetilmiştir.
Fransızca coalition "siyasi ittifak, güç birliği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen coalitio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince coalescere, coalit- "birlikte büyümek, (ağaç dalı) birbiri içine geçerek kaynaşmak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince alescere "yetişmek, boy atmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince alere "büyütmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *al-3 "yetişmek, büyümek" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için alto maddesine bakınız.
Fransızca confédération "unsurları daha özerk olan federasyon" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince confoederatio "ittifak, özellikle İsviçre kantonları arasında kurulan ittifak" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince foederari "ittifak etmek" fiilinden +tion sonekiyle con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için federasyon maddesine bakınız.
Fransızca ligue "ittifak, bağdaşma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince ve İtalyanca liga sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince ligare "bağlamak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *leig-1 biçiminden evrilmiştir.
Fransızca pat "satrançta beraberlik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca patta veya patto "1. anlaşma, ittifak, 2. oyunda beraberlik" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Latince pactum "anlaşma" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için pakt maddesine bakınız.
Fransızca société "1. cemiyet, şirket, toplum, 2. yoğun sosyal yaşamı olan toplum kesimi, seçkinler" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince societas "ittifak, ünsiyet, cemiyet" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince socius "müttefik, yoldaş" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sosyal maddesine bakınız.
İngilizce junta "ihtilal komitesi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İspanyolca junta "1. birlik, ittifak, 2. ihtilal komitesi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince iuncta sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için conta maddesine bakınız.
Latince consensus "ittifak, görüş birliği, mutabakat" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince consentire, consens- "mutabık olmak, razı olmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince sentire, sens- "duymak, hissetmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sansasyon maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 20 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.