İştat - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

İştat Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca statistique sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca statistik "devlet idaresi sanatı, idari amaçla toplanan sayısal bilgiler [xvii], uygulamalı matematik [xviii]" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Almanca staat "devlet" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Almanca sözcük İtalyanca stato sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için statü1 maddesine bakınız.
Arapça ṭāwūs طاووس z "süslü tüyleriyle tanınan kuş, pavo cristatus" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ṭaˀūsā טאוסא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen taôs ταῶς z sözcüğü ile eş kökenlidir.
İngilizce histogram "istatistikte çubuk diyagram" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1891 Karl Pearson, İng. matematikçi.) İngilizce sözcük Eski Yunanca histós ἱστός z "ayakta duran, direk" ve Eski Yunanca grámma γράμμα z "çizim, yazım" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için histo+, gram maddelerine bakınız.
Fransızca régression "1. geri gitme, 2. istatistikte bir işlem" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen regressio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince regredi, regress- "geri gitmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince gradi, gress- "adım atmak, yürümek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için grado maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 4 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.