Īe - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Īe Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça yadd يدّ z "el" ve Arapça amīn أمين z "güvenli" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için yed, emin maddelerine bakınız.
Fransızca sommelier "1. konaklarda alışveriş ve sofra işlerinden sorumlu hizmetkâr [esk.], 2. şarap garsonu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca sommerier "yük hayvanlarına bakan kişi, beygirci" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca sommier "yük hayvanı, beygir" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için somye maddesine bakınız.
Fransızca biénnale "iki yılda bir tekrarlanan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince biennus "iki yıllık süre" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince bi- "iki" ve Latince annus "yıl" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için bi+3 maddesine bakınız.
İngilizce body piercing "vücudun çeşitli yerlerini delerek takı takma işlemi" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce to pierce "delmek" fiilinden +ing sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca aynı anlama gelen percer fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Geç Latince aynı anlama gelen pertusiare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince aynı anlama gelen pertundere, pertus- fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince aynı anlama gelen tundere, tus- fiilinden per+1 önekiyle türetilmiştir.
Almanca lied "şarkı" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *lēutham biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *lēu- biçiminden evrilmiştir.
İngilizce client "1. müşteri, 2. ağ üzerinde server'a tabi olan bilgisayar" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince cliens "'kulak veren', bir patrona bağlı olan kişi, mükellef" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince cluere "dinlemek, kulak vermek" fiilinden +ens sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kleu- biçiminden evrilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
İngilizce yuppie "genç, şehirli, sınıf atlamaya aday kimse" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce young urban professional sözcüğünün kısaltmasıdır.
İspanyolca fiesta "bayram" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük Latince aynı anlama gelen festus sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için festival maddesine bakınız.
İspanyolca siesta "öğle uykusu" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük Latince sexta "1. altıncı, 2. günün altıncı saati, öğle vakti" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince sex "altı" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sekstant maddesine bakınız.
İngilizce sözcük, Ad halinde erek anlamına gelir. İngilizce dilinden alınan patient kelimesi katılan anlamındadır. İngilizce sözcük, Ön ad halinde sabırlı anlamına gelir. İngilizce dilinden alınan patient kelimesi hasta anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 11 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.