üçlü - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

üçlü Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ˁcr kökünden gelen aˁcar أعجر z "kaba, şişman, iri, güçlü" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Arapça sözcük Arapça ˁacara عجر z "kabardı, şişti" fiilinden türetilmiştir.
Arapça ˁḳrb kökünden gelen ˁaḳrab عقرب z "1. zehirli bir haşere, akrep, 2. sivri uçlu bir tür çengel, 3. saatin kısa kolu" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice ˁaḳrəbā עקרבא z "akrep" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen ˁaḳrāb עקרב z sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük Akatça aynı anlama gelen aḳrabu sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça ˁzz kökünden gelen ˁazīz عزيز z "güçlü, yüce, soylu, egemen" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice ˁazīz עזיז z "güçlü" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice ˁaz עז z "güç, kuvvet" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Daha fazla bilgi için izzet maddesine bakınız.
Ar (Sur) cazriyya جزريّة z "havuçlu" sözcüğünden alıntıdır. sözcük Arapça cḏr kökünden gelen caḏr جذر z "kök, havuç" sözcüğünün nisbet hal dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için cezri maddesine bakınız.
Arapça hcn kökünden gelen hacīn هجين z "1. nesli bozuk, melez, soysuz, 2. tek hörgüçlü sürek devesi" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ḳdr kökünden gelen ḳadr قدر z "1. güçlü olma, gücü yetme, 2. kapasite, değer, kıymet, nicelik, ölçü, 3. Ramazan ayının 26cı gecesine verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳadara veya ḳadira قدَر/قدِر z "1. güçlü idi, gücü yetti, -ebildi, 2. (Allah) emretti, buyurdu" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḳdr kökünden gelen ḳādir قادر z "gücü olan, güçlü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük bir sözcükten alıntıdır. Daha fazla bilgi için kadir1 maddesine bakınız.
Arapça ḳwy kökünden gelen ḳawī قوي z "güçlü" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kuvvet maddesine bakınız.
Arapça ḳwy kökünden gelen ḳuwwat قوّة z "güç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳawiya قوى z "güçlü idi, güçlendi" fiilinin masdarıdır.
Arapça mtn kökünden gelen matānat متانة z "güçlü ve sağlam olma, dayanıklılık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça matn متن z "sağlam" sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için metin1 maddesine bakınız.
Arapça ḳdr kökünden gelen muḳtadīr مقتدير z "iktidar sahibi, kudretli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça iḳtidār إقتدار z "güçlü olma" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) failidir. Daha fazla bilgi için iktidar maddesine bakınız.
Arapça crm kökünden gelen mucrim مجرم z "suçlu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça icrām إجرام z "suç işleme" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) failidir. Daha fazla bilgi için cürüm maddesine bakınız.
Arapça s̠ls̠ kökünden gelen mus̠allas̠ مثلّث z "üçlü, üçleme, üçgen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça s̠allas̠a ثلث z "üçledi, üç yaptı" fiilinin tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için selase maddesine bakınız.
Arapça s̠ulās̠ī ثلاثى z "üçlü, Arapça gramerde üç harften oluşan (kelime kökü)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça s̠alās̠at "üç" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için selase maddesine bakınız.
Arapça s̠ls̠ kökünden gelen s̠ulus̠ ثلث z "üçlü, üçte bir, üçlü orantıya dayalı bir tür yazı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça s̠alās̠at ثلاثة z "üç" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için selase maddesine bakınız.
Arapça mkn kökünden gelen tamkīn تمكين z "1. güçlü kılma veya olma, pekişme, ayağını sağlam basma, 2. güç, kudret" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça makānat مكانة z "güçlü olma, pekinme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır.
Arapça s̠ls̠ kökünden gelen tas̠līs̠ تثليث z "üçleme, Hıristiyan dininde tanrının üçlü kimliği" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça s̠alās̠at ثلاثة z "üç" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için selase maddesine bakınız.
Arapça yahūdī يهودى z "Yehud kavmi ve dini" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice aynı anlama gelen yhūdī יהודי z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Yəhūdāh "Yakub'un dördüncü oğlu ve İsrailoğullarının 12 aşiretinden en güçlü olanın kurucusu" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük İbranice #ydh ידה z "övme, medhetme" kökünden türetilmiştir.
Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) zūr veya zōr زور z "güç, kuvvet, zahmet, sıkıntı, sancı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen zāvar- sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Sanskritçe śūra शूर z "güçlü, kuvvetli, yiğit" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Az domba "şiş, şişkin" sözcüğü ile eş kökenlidir. sözcük Eski Türkçe toŋa "dolgun, iri, güçlü kuvvetli" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için domal- maddesine bakınız.
Farsça pādişāh پادشاه z "hükümdar, iktidar sahibi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) pātaχşāh "a.a., Sasani hükümdarlarının sıfatı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça pāti-χşāyath- "a.a., Eski Fars hükümdarlarının sıfatı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Farsça sözcük Eski Farsça pāti- "bey, iktidar sahibi" (NOT: Eski Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *poti- "güçlü, muktedir" biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Farsça χşāyath- "kral" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için potansiyel, şah maddelerine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Fransızca +cratie veya İngilizce sadece bileşiklerde görülen +cracy "iktidar" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen krateía -κρατεία z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kratēs -κρατής z "güçlü, muktedir" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +krat maddesine bakınız.
Arapça ḳirāt قرات z "1. keçiboynuzu çekirdeği, 2. değerli taşlar ve madenlerde kullanılan bir tartı birimi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca kerátion κεράτιον z "1. 'boynuzcuk', keçiboynuzu bitkisi, ceratonia siliqua, 2. keçiboynuzu çekirdeğine eşdeğer tartı birimi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kéras κέρασ z "boynuz" sözcüğünün küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için kerata2 maddesine bakınız.
Fransızca démocrate "demokrasiden yana olan kimse" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca démocratie "demokrasi" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca dēmokrateía δημοκρατεία z "halk iktidarı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca dēmos δήμος z "halk, ahali" ve Eski Yunanca krátēs κράτης z "güçlü, iktidar sahibi" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için demo+, +krat maddelerine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 25 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.