önceden - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

önceden Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

İngilizce prognosis "hastalığın seyrine ilişkin öngörü" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca prógnōsis πρόγνωσις z "öngörme, önceden bilme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca gignōskō, gnō- "bilmek" fiilinden +sis sonekiyle pro+2 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için gnostik maddesine bakınız.
Fransızca avant "önce" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince ab ante "önden, önceden" deyiminden evrilmiştir. Bu sözcük Latince ante "önce" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ant- "ön, alın, karşı" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için anti+ maddesine bakınız.
Fransızca déterminisme "insan kaderinin önceden belirlenmiş olduğunu ve özgür iradenin varolmadığını savunan felsefi görüş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca déterminer "belirlemek" fiilinden +ism sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince determinare "bir şeyi bir şeyden sınırla ayırmak, belirlemek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince terminare "sınırlamak" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için terminal maddesine bakınız.
Fransızca préfabriqué "önceden imal edilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca fabriqué "imal edilmiş" sözcüğünden pre+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fabrika maddesine bakınız.
İtalyanca avanto "1. ilerleme, 2. kazanç, fazlalık, elde kalan para" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca avantare "1. öne geçmek, ilerlemek, artmak, 2. ilerletmek, borç vermek" fiilinin modern yazım ıdır. Bu sözcük Latince ab ante "önden, önceden" sözcüğünün modern yazım ıdır. Daha fazla bilgi için avan maddesine bakınız.
Latince a priori "'öncekinden', mantıkta ve diyalektikte önceden doğruluğu kabul edilmiş olan önerme" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince prior "daha önce, önceki" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince prius "önce" sözcüğünün tafdilidir.
Almanca praeparat "önceden hazırlanmış şey, karılmış ilaç" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Latince aynı anlama gelen praeparatum sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince praeparare "önceden hazırlamak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince parare "hazırlamak" fiilinden pre+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için parite maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 7 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.