ödür - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

ödür Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

bir sözcükten türetilmiştir.
Arapça bū ḳalamūn بو قلمون z "'kalemun babası', bir tür sürüngen" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça بو z "baba" ve Eski Yunanca χamailéōn χαμαιλέων z "'bodur aslan', bukalemun" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca χamaí χαμαί z "yere ya da toprağa yakınlık bildiren, toprak" (NOT: Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ghm-ai "toprağa (dativ)" biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca léōn λέων z "aslan" sözcüklerinin bileşiğidir. ) Daha fazla bilgi için ebu, humus1, leopar maddelerine bakınız.
bir sözcükten türetilmiştir. (NOT: Bu bebek sözcüğü bir sözcük Ermenice bdig veya bzdig պտիկ/պզտիկ z "küçük, ufak" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Daha fazla bilgi için bodur maddesine bakınız.
bir sözcükten türetilmiştir. (NOT: Bu bebek sözcüğü bir sözcük Ermenice bdig veya bzdig պտիկ/պզտիկ z "küçük, ufak, kısa" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Daha fazla bilgi için bodur maddesine bakınız.
bir sözcükten türetilmiştir. Daha fazla bilgi için bodur maddesine bakınız.
Ermenice bıdig veya bıdılig veya bızdig պտիկ/պզտիկ z "küçük, ufak" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için bodur maddesine bakınız.
Türkçe dilinden alınan yönetici kelimesi Yönetici ya bir kral, padişah, sultan veya seçimle gelen parlamentodur. - C. Bayar anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 7 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.