çhi - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

çhi Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça chz kökünden gelen tachīz تجهيز z "hazırlama, donatma, tedarik etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cihāz جهاز z "donanım, gereç" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için cihaz maddesine bakınız.
İngilizce franchise "1. ruhsat, izin, ayrıcalık verme, 2. tanınmış bir firmanın markasını kullanma hakkı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca franchise "özgürlük" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Fransızca franc "özgür, ruhsatlı" sözcüğünden türetilmiştir. Eski Fransızca sözcük Germence bir sözcükten alıntıdır. Daha fazla bilgi için frenk maddesine bakınız.
İtalyanca espresso macchiato "az süt katılmış espresso" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca macchiato "lekeli, lekelenmiş" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca macchia "leke" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için maki maddesine bakınız.
Fransızca baldaquin "dört ayak üstüne bir çatıdan oluşan gölgelik, çardak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca baldacchino "1. Bağdadî, Bağdat'a özgü (esk.), 2. dört ayak üstüne bir çatıdan oluşan gölgelik, çardak" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca Baldacco "Bağdat (esk.)" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Arapça Baġdād özel adından alıntıdır.
Arapça hindibāˀ هندباء z "yaprakları salata olarak yenen bir bitki, chicorium intybus" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen íntybos veya éntybon ίντυβος/έντυβον z sözcüğünden alıntıdır.
Arapça chz kökünden gelen mucahhaz مجهّز z "techiz edilmiş, donanımlı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tachīz تجهيز z "donatma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için cihaz maddesine bakınız.
Arapça muhimmāt مهمّات z "araç ve gereç, malzeme, ihtiyaç maddeleri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hmm kökünden gelen muhimmat مهمّة z "önemli şey veya konu" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için mühim maddesine bakınız.
Fransızca chiffrer "rakamlaştırmak, bir yazıyı anlaşılmaması için kodlayarak yazmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca chiffre "sayı, rakam" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca ciffra "1. sıfır, 2. Arap rakamları" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Arapça ṣifr صفر z "sıfır" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için sıfır maddesine bakınız.
Almanca Fasching "Almanya'nın Katolik bölgelerinde Paskalya orucundan önceki salı günü kutlanan karnaval" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Eski Yüksek Almanca vast-schanc "'oruç dökmecesi', oruç öncesi içki veya yemek saçma [mod. Fast-Schenke]" sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca attache "birleştirme teli, zımba" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca attacher "iliştirmek, eklemek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca attachier "saplamak" fiilinden evrilmiştir. Eski Fransızca fiil Germence yazılı örneği bulunmayan *stikan "delmek, saplamak" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için etiket maddesine bakınız.
İngilizce broker "satıcı, aracı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen brochier sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince broccator "fıçıcı, a.a." sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Geç Latince broccare "fıçıdan bardakla şarap veya içki satmak" fiilinden türetilmiştir.
İngilizce franchise "1. ruhsat, izin, ayrıcalık verme, 2. tanınmış bir firmanın markasını kullanma hakkı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca franchise "özgürlük" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Fransızca franc "özgür, ruhsatlı" sözcüğünden türetilmiştir. Eski Fransızca sözcük Germence bir sözcükten alıntıdır. Daha fazla bilgi için frenk maddesine bakınız.
Fransızca +archie veya İngilizce sadece bileşiklerde görülen +archy "yönetim, iktidar" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca arχeía αρχεία z "önderlik, egemenlik" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca arχē αρχός z "baş, önder, egemen" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca arχō αρχώ z "başlamak, ilk olmak, baş olmak" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca anarchie "yönetimsizlik, kargaşa" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca arχē αρχη z "iktidar, hükümranlık, önderlik" sözcüğünden an+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +arşi maddesine bakınız.
Fransızca arachide "yer fıstığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince arachidna "bezelyegillerden nohuda benzer bir bitki, mürdümük" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen aráχidna sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca árakos veya áraχos "bezelye" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için araka maddesine bakınız.
Fransızca archiduc "birinci dük, Habsburg ailesine mahsus bir soyluluk sıfatı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince archi- (NOT: Bu sözcük Eski Yunanca arχós αρχός z "baş, önder, egemen" sözcüğünden türetilmiştir. ) ve Latince dux "dük" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için +arşi, dük maddelerine bakınız.
Fransızca architecte "mimar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince architectus "ustabaşı, mimar" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen arχitéktōn αρχιτέκτων z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca arχós αρχός z "baş" ve Eski Yunanca téktōn τέκτων z "yapı ustası" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için +arşi, tektonik maddelerine bakınız.
Fransızca archives "evrak koleksiyonu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen archiva sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen arχaîa αρχαῖα z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca arχaîon αρχαῖον z "devlete ait (bina veya evrak)" sözcüğünün çoğuludur. Yunanca sözcük Eski Yunanca arχē αρχή z "devlet, yönetim " sözcüğünden +ion sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +arşi maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce dynamo "elektrik akımını güce dönüştüren motor" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen dynamo­elektrische maschine deyiminden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1867 Werner Siemens, Alm. mühendis (1816-92).) Bu sözcük Eski Yunanca dynámis δυνάμις z "güç " sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için dinamik maddesine bakınız.
Fransızca échidné "dikenli karıncayiyen" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca éχidna ἔχιδνα z "'dişi yılan', mitolojide yılan ve insan karması bir yaratık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca éχis ἔχις z "zehirli yılan, engerek" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *eghi- (*angʷhi-) "yılan" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için ejderha maddesine bakınız.
Fransızca esquisse "taslak, müsvedde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen schizzo sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen schedius sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca sχédios σχέδιος z "geçici, önemsiz, rastgele" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için çetele maddesine bakınız.
Fransızca hiérarchie "1. ruhban sınıfı, dini mertebeler, 2. emir-komuta zinciri, rütbe düzeni" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰierárχēs ἱεράρχης z "baş rahip" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ʰierós ἱερός z "kutsal, aziz" ve Eski Yunanca arχō αρχω z "baş olmak, yönetmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hiyero+, +arşi maddelerine bakınız.
Fransızca catéchisme "resmi bir öğretiyi soru-cevap şeklinde öğreten el kitabı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen catechismus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca katēχismos κατήχισμος z "hocanın söylediğini sesli olarak tekrarlamak yoluyla öğretim, heca" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ēχō ήχω z "seslenmek" fiilinden +ism sonekiyle kata+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için eko maddesine bakınız.
Fransızca colis "paketlenmiş mal veya eşya" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca colli sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca collo "1. boyun, 2. hamal boyunduruğu ile taşınan yük" sözcüğünün çoğuludur. İtalyanca sözcük Latince collum "boyun" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kʷol- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷel-1 "dönmek" kökünden türetilmiştir.
Fransızca cochenil "kabuğundan kırmızı boya elde edilen bir böcek, kirmis" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca aynı anlama gelen cochinilla sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen coccinella sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince aynı anlama gelen coccinus sözcüğünün küçültme halisidir. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kókkinos κόκκινος z sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kokina maddesine bakınız.
İtalyanca aynı anlama gelen macchina sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen machina sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca mēχanē μηχανή z "aygıt, mekanizma, özellikle makaralı kaldıraç" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca mêχos μῆχος z "araç, aygıt" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *magh-1 "yapma, yarama, yapabilme, gücü olma" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca malachite "yeşil renkli bir tür yarı değerli taş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince molochitis veya malachitis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca moloχē μολοχή z "ebegümeci" sözcüğünden türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 28 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.