çhar - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

çhar Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

İngilizce charter "1. ruhsat, ferman, berat, 2. gemi veya uçak kiralama sözleşmesi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Geç Latince chartula "'kâğıtçık', ferman, ruhsat" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince charta "kâğıt" sözcüğünün küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için kart2 maddesine bakınız.
Fransızca dinosaurien veya İngilizce dinosaur "tarihöncesinde yaşamış büyük sürüngen" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1841 Sir Richard Owen, İng. doğabilimci.) Bu sözcük Eski Yunanca deinós δεινός z "korkunç, müthiş" ve Eski Yunanca saûros σαῦρος z "kertenkele" sözcüklerinin bileşiğidir.
İngilizce charisma "sevgi ve hayranlık kazanma yeteneği" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Almanca aynı anlama gelen charisma sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1922 Max Weber, Alm. sosyolog.) Bu sözcük Eski Yunanca χárisma χάρισμα z "zarafet, lütuf, güzel davranış" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca χairō χαιρω z "sevinmek, sevinç duymak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gher- "sevmek" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca carte "a.a., pafta, harita" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca carta "kâğıt" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen charta sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca χártēs χάρτης z "kesilmiş papirüs tabakası" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Mısır dilinde bir sözcükten alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.
İngilizce meme "kültürel aktarım birimi, bulaşıcı fikir veya simge" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1976, Richard Dawkins, İng. etnolog.) İngilizce sözcük Eski Yunanca mîméma "taklit edilen şey" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Eski Yunanca mîméomai μῖμέομαι z "taklit etmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mim2 maddesine bakınız.
Fransızca rhéostat "akım düzenleyici" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce rheostat sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1843 Sir Charles Wheatstone, İng. fizikçi) Bu sözcük Eski Yunanca rhéon ῥέον z "akış, akım" (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca rhéō ῥέω z "akmak" fiilinden türetilmiştir. ) ve Eski Yunanca státos στάτος z "duran, durduran" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca ʰistēmi, stā- ἵστημι, στα- z "durmak" fiilinden türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için ritm, statik maddelerine bakınız.
İngilizce ribosome "canlı hücrelerde protein üretimini düzenleyen organel" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1958 Richard B. Roberts, Amer. biyolog. ) İngilizce sözcük İngilizce ribonucleic acid "RNA" ve Eski Yunanca sōma σωμα z "gövde, madde" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için somatik maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce saccharin "şeker yerine kullanılan bir madde" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1879 Ira Remsen ve Constantin Fahlberg, Amer. kimyacılar.) Fransızca sözcük Geç Latince saccharum "şeker" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen sákχaron σάκχαρον z sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: MÖ 325 Nearkhos, Büyük İskender'in Hindistan seferi dönüşünde.) Yunanca sözcük Pali (geç Sanskrit) dilinde aynı anlama gelen śakkharā sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için şeker maddesine bakınız.
Yeni Yunanca sardéla σαρδέλα z "bir balık türü, sardina pilchardus" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen sardela veya sardina sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Yunanca ve Latince sarda "tuzlanmış veya tütsülenmiş balık" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sardunya maddesine bakınız.
Fransızca asocial "sosyal olmayan" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1927 Charles du Bos, Fr. eleştirmen.) Fransızca sözcük Fransızca social sözcüğünden an+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sosyal maddesine bakınız.
Fransızca décharge "herhangi bir yükü boşaltma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca décharger "yük boşaltmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca charge "yük" sözcüğünden de+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için şarj maddesine bakınız.
Fransızca écharpe "başörtüsü, atkı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *skerpā "torba" sözcüğünden alıntıdır.
İngilizce personnel carrier "personel taşıyıcı (bir tür askeri araç)" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce to carry "taşımak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca charrier fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Geç Latince carricare "araba ile taşımak" fiilinden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için kargo maddesine bakınız.
Fransızca lave "yanardağ akıntısı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1739 Charles de Brosses, Fr. seyyah ve bilim adamı.) Fransızca sözcük İt (Nap) lava "Vezüv yanardağının akıntısı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca lavare "yıkamak" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için lavabo maddesine bakınız.
Fransızca monte-charge "yük asansörü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca monte "kaldıran" ve Fransızca charge "yük" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için montaj, şarj maddelerine bakınız.
Fransızca pancarte "duvar ilanı (esk.), gösterilerde taşınan döviz" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince pancharta "genel deniz haritası" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için pan+, kart2 maddelerine bakınız.
Fransızca parachute "'düşme yardımcısı', " sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1777 François Blanchard, Fr. mucit.) Fransızca sözcük Fransızca parer "yardım etmek" ve Fransızca chute "düşüş" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen caduta sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince cadēre "düşmek" fiilinden türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için para+2, kadans maddelerine bakınız.
Fransızca parchemin "inceltilmiş sığır veya koyun derisinden yapılmış kâğıt" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen charta pergamena deyiminden evrilmiştir. Bu sözcük Pergamum "Küçük Asya'da bir kent, Bergama" özel adından türetilmiştir.
Fransızca surcharge "'üstüne yükleme', ek yük, ek ücret, ek vergi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca charge "yük" sözcüğünden super+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için şarj maddesine bakınız.
Fransızca crêpe suzette "karamelize şeker, portakal kabuğu ve Grand Marnier ile yapılan bir tatlı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1896 Henri Charpentier, Fr. aşçı.) Fransızca sözcük Fransızca Suzette "bir kadın adı" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca aynı anlama gelen Suzanne sözcüğünün küçültme halisidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen Susanna özel adından alıntıdır. Bu sözcük İbranice şōşana שושנה z "zambak, bir kadın adı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için süsen maddesine bakınız.
Fransızca charbon "1. kömür, 2. bir hayvan hastalığı, karakabarcık, ruam" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince carbon "kömür" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için karbon maddesine bakınız.
Fransızca charge "yük" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *carrica sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için kargo maddesine bakınız.
Fransızca chargeur "yükleyici" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca charger "yüklemek" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için şarj maddesine bakınız.
Fransızca charcuterie "işlenmiş et ürünleri satan dükkân" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca char "et" (NOT: Bu sözcük Latince caro, carn- sözcüğünden evrilmiştir. ) ve Latince cuit "pişmiş" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için karnaval, bisküvi maddelerine bakınız.
Fransızca charlatan "çok konuşan, sahtekâr" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen ciarlatano sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca ciarlare "gürültülü konuşmak" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca charme "1. büyü amacıyla söylenen makamlı dua, büyü, sihir, 2. baştan çıkarma yeteneği, cazibe" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince carmen, carmin- "şarkı, büyü" sözcüğünden evrilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 26 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.