Ünür - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Ünür Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Eski Türkçe tüŋür sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca almanach "yıllık, salname, çeşitli bilgiler içeren takvim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen almanac sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1267 Roger Bacon, İng. düşünür.) Bu sözcük Arapça nḳḥ kökünden gelen al-munaḳḳaḥ المنقّح z "gözden geçirilmiş, redakte edilmiş, özetlenmiş (yazı)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tanḳīḥ تنقيح z "bir kitabı redakte etme, fazlasını kesme, kısaltma, özetleme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Arapça sözcük Arapça naḳḥ نقح z "budama" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır.
Arapça ẓhr kökünden gelen iẓhār إظهار z "görünür kılma, ortaya çıkarma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ẓahara ظهر z "göründü, belirdi" fiilinin ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için zuhur maddesine bakınız.
Arapça lwḥ kökünden gelen lāyiḥat لايحة z "açıklayıcı şey, not" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lawḥ لوح z "açığa çıkma, görünür olma, belirme" sözcüğünün fail dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için levha maddesine bakınız.
Arapça rAy kökünden gelen riyāˀ رياء z "görünür olma, olduğundan farklı görünme, yalan, ikiyüzlülük" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için rey maddesine bakınız.
Fransızca agnostique "bilmezci, tanrının bilinemeyeceğini savunan kimse" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen agnostic sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: T. H. Huxley, İng. düşünür (1825-1895).) Bu sözcük Eski Yunanca gnōstikós γνωστικός z "bilen, bilgisi olan" sözcüğünden an+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca gignōskō, gnō- γιγνωσκω, γνω- z "bilmek" fiilinden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için gnostik maddesine bakınız.
Fransızca fantaisie "1. görüntü, hayal, düş, 2. düş gücü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca phantasía φαντασία z "görüntü, hayalât" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca phaínō φαίνω z "1. aydınlanmak, görünmek, 2. aydınlatmak, görünür kılmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhā-n-yo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhā-1 "parlamak, ışımak, aydınlanmak" kökünden türetilmiştir.
İngilizce holistic "doğal dengeleri gözeten bir yaşam ve tedavi tarzı" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: İngilizce sözcük İngilizce holism "doğanın bütünsel dengelerini gözeten bir sağlık teorisi" sözcüğü ile eş kökenlidir. (İlk kullanımı: 1926 Jan Smuts, G. Afr. devlet adamı ve düşünür.) ) Bu sözcük Eski Yunanca yazılı örneği bulunmayan *ʰolistikós "bütünlüksel" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ʰólos ὁλος z "bütün, tüm" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için holo+ maddesine bakınız.
Fransızca semantique "anlama ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1897 Michel Bréal, Fr. düşünür.) Fransızca sözcük Eski Yunanca sēmantikós σημαντικός z "anlam ifade eden, anlamlı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca sēmaínō σημαίνω z "işaret etmek, anlam ifade etmek" fiilinden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca sēma σήμα z "işaret, simge, gösterge" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca idéologie "1. fikir akımlarının bilimsel tahlili, 2. siyasi inançlar sistemi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1796 Destutt de Tracy, Fr. düşünür.) Daha fazla bilgi için ide, +loji maddelerine bakınız.
Fransızca individuel "bireysel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca aynı anlama gelen individu sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince individuus "bölünmez olan, atom, birey" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince dividuus "bölünür" sözcüğünden in+2 önekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince dividere, divis- "bölmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için döviz maddesine bakınız.
Fransızca panthéisme "tanrının her varlıkta olduğunu ileri süren dini görüş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen pantheism sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: John Toland, İrl. düşünür (1670-1722).) Daha fazla bilgi için pan+, teo+ maddelerine bakınız.
Fransızca sociologie "toplumbilim" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1780 Abbé Sieyès, Fr. siyaset adamı ve düşünür..) Fransızca sözcük Fransızca societé "toplum" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sosyal, +loji maddelerine bakınız.
İngilizce realpolitik veya Almanca realpolitik "maddi çıkar ve güç dengelerine dayanan politika" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1853 Ludwig von Rochau, Alm. siyasi düşünür.) Daha fazla bilgi için reel, politika maddelerine bakınız.
Yeni Latince sequoia "Kaliforniya'da yetişen kızıl çam cinsi" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Sequoiah "Cherokee yazısını geliştiren kızılderili öğretmen ve düşünür (1760-1843)" özel adından türetilmiştir.
Ad sözcük, Ad halinde (jeoloji) kil anlamına gelir. Çağatayca sözcük, Ad halinde Efal-i muaveneden olup bâzi fillerin ahirine ilave olunur anlamına gelir. Osmanlıca sözcük, Romanizasyon halinde çamur, balçık anlamına gelir. Osmanlıca dilinden alınan gil kelimesi kil anlamındadır.
Türkçe sözcük, Ön ad halinde Eskiden sapa semtlerde küçücük dükkânlar görünürdü. - S. F. Abasıyanık anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan sapa kelimesi Dar ve sapa yollardan hızla yürümeye çalışıyorduk. - A. H. Tanpınar anlamındadır. Çağatayca sözcük, Ad halinde kenar yer, sapmak, şehirden haric anlamına gelir.
Bu arama sonucu toplam 17 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.