Örte - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Örte Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Ermenice çrortan ջրորդան z "su oluğu" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Ermenice çur ջուր z "su" ve Ermenice ortan որդան z "oluk" sözcüklerinin bileşiğidir.
Fransızca cortége sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca corteggio "hükümdarın maiyeti, saray erkânı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca corte "avlu, saray" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kort maddesine bakınız.
Fransızca portée "1. bir yükün taşınabildiği mesafe, erişim, 2. müzikte notaları taşıyan yatay çerçeve" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için portatif maddesine bakınız.
Yeni Latince cortex "bir organın dış zarı, beyin zarı" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince cortex, cortic- "ağaç veya meyve kabuğu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kort- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)ker-1 "kesmek" kökünden türetilmiştir.
Latince post mortem "ölümden sonra" deyiminden alıntıdır. Latince deyim Latince post "sonra" ve Latince mors, mort- "ölüm" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için post+, mort maddelerine bakınız.
Fransızca albatros "bir tür deniz kuşu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Portekizce alcatraz "balıkçıl kuşu, pelikan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça ġṭs kökünden gelen al-ġaṭṭās الغطّاس z "dalgıç" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.
Almanca anilin "bir tür kimyasal boya" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1841 C.J.Fritzsche, Alm. kimyacı.) Almanca sözcük Almanca anil "çivit bitkisi ve boyası" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Portekizce aynı anlama gelen anil sözcüğünden alıntıdır. Portekizce sözcük Arapça aynı anlama gelen an-nīl النيل z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Sanskritçe nīla नील z "1. koyu renk, özellikle koyu mavi, 2. çivit bitkisi ve boyası" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça brḳˁ kökünden gelen burḳaˁ veya burḳuˁ برقع z "Bedevi kadınların giydiği ve gözler dahil bütün vücudu örten çarşaf" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça cwşn kökünden gelen cawşan جوشن z "1. göğüs, 2. göğsü örten zırh" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Farsça cavş جوش z "zincir baklası, halka" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.
Arapça cilbāb جلباب z "tüm gövdeyi örten bir kadın giysisi" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ḥşm kökünden gelen ḥaşamat حشمة z "hicap, dini kurallar uyarınca erkeğin dizden bele kadar olan kısmını örten giysi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaşama حشم z "utandı" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için haşmet maddesine bakınız.
Arapça kfn kökünden gelen kafan كفن z "cenazeyi örten dikişsiz bez" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca kóphinos κόφινος z "hasır veya çubuktan örülen büyük sepet, küfe" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için küfe maddesine bakınız.
Arapça katfiyyat كتفيّة z "omuzları örten baş örtüsü, şal" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ktf kökünden gelen kitf veya katif كتف z "kürek kemiği, omuz" sözcüğünün masdarıdır.
Fransızca mouson "tropik bölgelerde esen mevsim rüzgârı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Portekizce aynı anlama gelen mouçao sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça mawsīm موسيم z sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için mevsim maddesine bakınız.
Arapça ṭbḳ kökünden gelen ṭabaḳ طبق z "bir şeyi tam olarak örten kapak, tencere kapağı, tepsi, yemek yenilen tabak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭibḳ طبق z "tam olarak uyan şey" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça sˁtr kökünden gelen saˁtar سعتر z "kekiğe benzer bir bitki, satureia hortensis" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen zawtr זותר z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen satureia sözcüğü ile eş kökenlidir.
Fransızca aynı anlama gelen sport sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen sport sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Fransızca desport "oyalanma, eğlenme, oyun" sözcüğünden türetilmiştir. Eski Fransızca sözcük Eski Fransızca desporter "(yoldan veya rutinden) uzaklaşmak, oyalanmak, aylaklık etmek" fiilinden türetilmiştir. Eski Fransızca fiil Eski Fransızca porter "taşımak, yürümek" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için portatif maddesine bakınız.
İngilizce tee-shirt "T harfi şeklinde kesilmiş kısa kollu bluz" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce tee "T harfi" ve İngilizce shirt "gömlek" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Eski İngilizce scyrte "biçilmiş giysi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *skeran "kesmek" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)ker-1 "kesmek" biçiminden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için korteks maddesine bakınız.
Fransızca aorte "ana atardamar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aortē αορτη z "yukarı çıkan" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Bugünkü anlamda Aristoteles (MÖ 384-322).) Bu sözcük Eski Yunanca aeírō, aer- αείρω, αερ- z "kaldırmak, yukarı çıkarmak" fiilinin dişil (müennes, feminine) halidir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wer-2 "kaldırmak" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca epithélium "1. meme başı dokusu, 2. iç organları ve ağız iç yüzeyini örten doku, zar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca epithēlion επιθηλιον z "meme başı üstü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca thēlē θήλη z "meme başı" sözcüğünden epi+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca tháō θάω z "süt emmek" fiili ile eş kökenlidir.
İtalyanca caravella veya Fransızca caravelle "bir tür yelkenli gemi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Portekizce aynı anlama gelen caravela sözcüğünden alıntıdır. Portekizce sözcük Geç Latince carabus "bir tür küçük tekne" sözcüğünden türetilmiştir. Geç Latince sözcük Eski Yunanca kárabos κάραβος z "1. kabuklu böcek, 2. bir tür küçük tekne" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kerevit maddesine bakınız.
Fransızca marmelade "reçel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Portekizce marmelada "ayva reçeli" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Portekizce marmelo "ayva" sözcüğünden türetilmiştir. Portekizce sözcük Eski Yunanca melímēlon μελίμηλον z "ayva veya muşmula" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca melí μελί z "bal" ve Eski Yunanca mēlon μήλον z "her çeşit meyve, özellikle elma" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için melas, melon maddelerine bakınız.
Yeni Yunanca yiorti γιορτη z "bayram, kutlama, özellikle bir azizin isim günü" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca eortē εορτη z "dini bayram, festival" sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca acajou "tropik bir ağaç, bu ağaçtan elde edilen fıstık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Portekizce a caju sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük O. Amerika dillerinden Karib dilinde bir sözcükten alıntıdır.
Fransızca ananas "tropik ükelerde yetişen bir meyve" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Portekizce aynı anlama gelen ananas sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük G. Amerika dillerinden Tupi dilinde ve G. Amerika dillerinden Guarani dilinde aynı anlama gelen ananá sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca apporte "getir!" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca apporter "getirmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen apportare fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince portare "taşımak" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için portatif maddesine bakınız.
Fransızca bambou veya İngilizce bamboo "sıcak iklimlerde yetişen bir tür kamış" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Portekizce aynı anlama gelen bambus sözcüğünden alıntıdır. Portekizce sözcük Tamilce bir sözcükten alıntıdır.
Fransızca baroque "Batıda 17. ve 18. yy'a özgü aşırı süslü sanat uslubu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Portekizce barroco "büyük ve tuhaf şekilli inci" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca escorte veya İngilizce escort "kılavuz, eşlikçi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca aynı anlama gelen scorta sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca scorgere "yol göstermek" fiilinden türetilmiştir. İtalyanca fiil Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *excorrigere "yanlış olan bir şeyi düzeltmek" fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince corrigere, correct- "düzeltmek" fiilinden ex+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için korekt maddesine bakınız.
Fransızca fétiche "doğaüstü güçler atfedilen nesne" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1760 C. de Brosses, Le Culte des Dieux Fétiches'de.) Fransızca sözcük Portekizce feitiço "1. el yapımı, mamul, 2. Afrika'nın Gine sahiline özgü tılsım heykelciği" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince facticius "el yapımı, mamul" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince facere, fact- "yapmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için faktör maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 30 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.