Öpü - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Öpü Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Ana Türkçe yazılı örneği bulunmayan *kopur sözcüğünden evrilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Eski Türkçe köpük sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *köp- "şişmek, kabarmak, irileşmek" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir.
Eski Türkçe top sözcüğünden +Ik2 sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için top1 maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce copulation "çiftleşme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen copulatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince copulare "çiftlemek, iki şeyi birbirine koşmak" sözcüğünden +tion sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kuple maddesine bakınız.
Fransızca population "nüfus" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca populer "iskân etmek, halkla doldurmak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince populus "halk" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için popüler maddesine bakınız.
Fransızca populaire "halka ait, halka uygun, halkça sevilen" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen popularis sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince populus "halk, kamu, cumhur" sözcüğünden türetilmiştir.
Yeni Latince opus "klasik müzikte eser" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince opus, oper- "iş, eser" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *op-es- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *op-1 "emek vermek, mahsul elde etmek" kökünden türetilmiştir.
Ses yansımalı sözcüktür. Daha fazla bilgi için hap2 maddesine bakınız.
Türkçe çap- "çarpmak, alacalı hale getirmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için çarp- maddesine bakınız.
Türkçe top sözcüğünden +? sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için top1 maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 11 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.