Önen - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Önen Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
İngilizce component "bileşen" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen componens sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince componere "birbirine katmak, bir araya getirmek, tertip etmek" fiilinden +ens sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kompozisyon maddesine bakınız.
Türkçe dönen sözcüğünden +çA sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için dön- maddesine bakınız.
Arapça ˁwd kökünden gelen ˁāˀid عائد z "1. dönen, geri gelen, gelir, 2. taalluk eden, ilgisi olan" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için avdet maddesine bakınız.
Arapça dwr kökünden gelen dāˀir دائر z "bir şey etrafında dönen, deveran eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dāra دار z "döndü" fiilinin failidir. Daha fazla bilgi için devir maddesine bakınız.
Arapça ˁṭf kökünden gelen maˁṭūf معطوف z "1. eğilen, dönen, 2. gramerde tamlanan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaṭf عطف z "eğilme, dönme, tamlama" sözcüğünün mefˁuludur. Daha fazla bilgi için atıf maddesine bakınız.
Arapça rdd kökünden gelen murtadd مرتدّ z "İslam dininden dönen kişi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça irtidād إرتداد z "İslam dininden dönme" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) failidir. Daha fazla bilgi için ret maddesine bakınız.
Fransızca héliotrope "'güne dönen', 1. mor-leylak rengi çiçeklerini güneşe döndüren bir bitki, 2. mor-leylak rengi, 3. bu renkte bir mineral, 4. haritacılıkta kullanılan bir aygıt" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰēliotrópos ἡλιοτρόπος z "güneşe dönen, bir çiçek adı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰēlios ἡλιος z "güneş" ve Eski Yunanca trépō τρέπω z "dönmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için helyum, tropik maddelerine bakınız.
Fransızca tropique "1. dönence, 2. Yengeç ve Oğlak dönenceleri arasında kalan sıcak iklim kuşağı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca tropikós τροπικός z "dönence" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca trepō, trop- τρεπω, τροπ- z "dönmek, yönelmek" fiilinden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *trep-2 biçiminden evrilmiştir.
Fransızca turbine "hava veya su akımıyla dönen motor" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince turbo, turbin- "girdap, hortum, topaç, makara" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca turbē τυρβη z "girdap" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tur-bā- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)twer-1 "girdap, alabora" kökünden türetilmiştir.
Farsça gardan veya gardān گردن/گردان z "1. dönen, 2. eksen, boyun" fiilinden alıntıdır. Farsça fiil Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen gardan fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) gaştan, gard- "dönmek, döndürmek" fiilinden türetilmiştir. Orta Farsça fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *wert- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için versiyon maddesine bakınız.
Farsça gardūn "1. dönen, devreden, 2. burçlar çemberi, zodyak" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen gardēnag sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için gerdan maddesine bakınız.
Farsça girdāb گرداب z "su döngüsü" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça gard veya gird گرد z "dönen" ve Farsça āb آب z "su" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için gerdan, ab maddelerine bakınız.
Farsça parvāne پروانه z "1. hizmetçi, haberci, peyk, 2. ışığa yönelen gece kelebeği" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) parvānak "'etrafında dönen', 1. hizmetçi, haberci, peyk, 2. ışığa yönelen gece kelebeği" sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca différentiel "1. diferansiyel hesap, 2. bir hareketi ayrı hızda dönen iki aksa taşıyan mekanizma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca différence "fark, farklılaşma" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince differre, dilat- "ayırmak, dağıtmak, farklı kılmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince ferre, lat- "taşımak" fiilinden di+2 önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bher-1 "taşımak, getirmek" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için fertilite maddesine bakınız.
Fransızca volant "uçan nesne, dönen bir tekerleğin dengesini sağlayan ağırlık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca voler "uçmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince volare "uçmak" fiilinden alıntıdır. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷol- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷel- "uçmak" kökünden türetilmiştir.
İngilizce component "bileşen" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen componens sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince componere "birbirine katmak, bir araya getirmek, tertip etmek" fiilinden +ens sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kompozisyon maddesine bakınız.
İngilizce conveyor "aktarıcı, sürekli dönen bir bant üzerinde yük taşıyan düzenek" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce convey "eşlik etmek, yanısıra gitmek [esk.], taşımak, aktarmak" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen conviare fiilinden alıntıdır. Geç Latince fiil Geç Latince viare "yol almak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Geç Latince fiil Latince via "yol" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için viyadük maddesine bakınız.
İngilizce revolver "1. dönen her şey, 2. 1835'te Samuel Colt tarafından icat edilen döner tamburlu tabanca" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce revolve "bir eksen etrafında dönmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince revolvere, revolut- "geri dönmek, devrilmek" fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince volvere, volut- "dönmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için volta maddesine bakınız.
İngilizce synchro-mesh "farklı hızda dönen iki dişlinin hızını eşitleyen mekanizma" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için senkronize maddesine bakınız.
Türkçe dönen sözcüğünden +çA sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için dön- maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 21 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.