Ömet - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Ömet Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca géometrie "hendese" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca geōmetría γεωμετρία z "yer ölçümü, hendese" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca γή z "yer" ve Eski Yunanca métron μέτρονγή z "ölçüm" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için geo+, +metre maddelerine bakınız.
Fransızca manomètre "gaz basıncı ölçen araç" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1705 Pierre Varignon, Fr. matematikçi ve mucit.) Fransızca sözcük Eski Yunanca manós μανός z "düşük yoğunluklu, seyrek" ve Eski Yunanca métron μέτρον z "ölçü" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için +metre maddesine bakınız.
Yeni Latince prometheum "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1926 B. S. Hopkins, Amer. kimyacı.) Latince sözcük Promētheús "mitolojide insanlığa ateşi öğreten dev" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca promēthēs προμηθης z "öngören, ileriyi düşünen, kurnaz" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca tachéomètre veya İngilizce tachymetre "hız ölçer" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca taχýs veya taχeos ταχύς/ταχεος z "hızlı" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +metre maddesine bakınız.
Fransızca trigonomètrie "üçgenlerle ilgilenen matematik dalı, müsellesat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen trigonometria sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1595 Bartholemaeus Pitiscus, Alm. matematikçi.) Bu sözcük Eski Yunanca trígōnos τρίγωνος z "üçgen" (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca treís, tri- τρείς, τρι- z "üç" ve Eski Yunanca gonía γονία z "köşe, açı" ve ) ve Eski Yunanca métron μέτρον z "ölçü" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için tri+, gon+, +metre maddelerine bakınız.
Fransızca anémométre "rüzgâr ölçer" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için anemon maddesine bakınız.
Fransızca baromètre "basınç ölçme cihazı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için baro+, +metre maddelerine bakınız.
Fransızca pluviomètre "yağmur-ölçer" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince pluvium "yağmur" (NOT: Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pleu- "akmak" kökünden türetilmiştir. ) ve Fransızca mètre "ölçen, ölçü" sözcüklerinin bileşiğidir.
Bu arama sonucu toplam 8 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.