Ölme - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Ölme Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca dolmen "megalitik mezar anıtı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Théophile Corret de la Tour d'Auvergne, Fr. asker ve arkeolog (1743-1800).) Fransızca sözcük Bret taol "masa" ve Bret men "taş" sözcüklerinin bileşiğidir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça fṣl kökünden gelen faṣl فصل z "1. ayırma, bölme, 2. bölüm, dönem, zaman aralığı, mevsim, bir eserin veya müzik dinletisinin her bölümü" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça fṣl kökünden gelen faṣīlat "grup, zümre, biyolojide tür" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faṣl "bölme, bölüm" sözcüğünün sıfat dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için fasıl maddesine bakınız.
Arapça flc kökünden gelen fālic فالج z "1. yarım baş ağrısı, migren, 2. gövdenin bir yanını etkileyen inme, hemipleji" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice pāləgā פלגא z "yarım, yarım baş ağrısı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #plg פלג z "yarma, ikiye bölme" kökünden türetilmiştir.
Arapça χlḳ kökünden gelen χalḳ خلق z "herhangi bir insan topluluğu, ahali" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice χlḳ kökünden gelen χelḳā חֶלְקָא z "pay, bölük, kısım" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice χālaḳ חלק z "pay etme, bölme" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için halk2 maddesine bakınız.
Arapça ˁrḍ kökünden gelen ˁirḍ عرض z "şeref, itibar, 'ona sahip olan kişileri diğer insanlardan ayıran bölme'" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaraḍa عرض z "öne çıktı, belirdi" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için arz1 maddesine bakınız.
Arapça rḥl kökünden gelen irtiḥāl إرتحال z "1. yolculuğa çıkma, 2. ölme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḥala رحل z "göçtü, yola çıktı" fiilinin iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için rahle maddesine bakınız.
Arapça şḳḳ kökünden gelen iştiḳāḳ إشتقاق z "1. bir şeyi ikiye bölme, yarma, 2. bir kelimeyi diğerinden türetme, etimoloji" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaḳḳ شقّ z "yarma, bölme" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için şık1 maddesine bakınız.
Arapça ḳsm kökünden gelen ḳasam قسم z "1. pay etme, bölme, ölçü ve değer tayin etme, 2. yemin, ant" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳasama قسم z "pay etti, böldü" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için kısım maddesine bakınız.
Arapça ḳsm kökünden gelen ḳism قسم z "bölüm, pay, hisse" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳasm قسم z "bölme, paylaşma" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça lā yamūt لا يموت z "ölmez, ölümsüz" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça لا z "değil" ve Arapça mwt/myt kökünden gelen yamūt يموت z "ölür (geniş zaman eril üçüncü tekil şahıs)" sözcüklerinin bileşiğidir. Arapça fiil Arapça māta مات z "öldü" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için la+, mevt maddelerine bakınız.
Arapça mwt/myt kökünden gelen mamāt ممات z "ölüm, ölme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen mawt موت z sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için mevt maddesine bakınız.
Arapça mwt/myt kökünden gelen mawt "ölüm" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #mwt veya myt מות/מית z "ölme, ölüm" kökü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen mātu sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça mwt/myt kökünden gelen mayyit موت z "ölü, ölmüş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mawt ميت z "ölme" sözcüğünün sıfatıdır. Daha fazla bilgi için mevt maddesine bakınız.
Arapça ḥrb kökünden gelen miḥrāb محراب z "camide ibadet yönünü belirten girinti" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mḥrb محرب z "Sabai (İslamiyet-öncesi Yemen) tapınaklarında bir bölmenin adı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Arapça ḥarb حرب z "1. savaşma, 2. Sabai dininde bir tür ibadet" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için harp1 maddesine bakınız.
Arapça wfy kökünden gelen mutawaffā متوفّا z "borcu tam olarak tahsil edilmiş olan" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Arapça tawaffī توفّي z "borcunu tam olarak tahsil etme, (mec.) ölme" sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için vefat maddesine bakınız.
Arapça şḳḳ kökünden gelen şiḳḳ شقّ z "bir şeyin yarısı, iki olasılıktan biri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaḳḳ شقّ z "yarma, ikiye bölme" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça χms kökünden gelen taχmīs تخميس z "1. beşe katlama, beşe bölme, 2. bir beyte üç mısra ekleyerek yapılan şiir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χamsat خمسة z "beş" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için hamsin maddesine bakınız.
Arapça ḳsm kökünden gelen taḳsīm تقسيم z "bölme, paylara ayırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen ḳasm قسم z sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için kısım maddesine bakınız.
Arapça ḳsṭ kökünden gelen taḳsīṭ تقسيط z "bölümlere ayırma, paylaştırma, ölçekle bölme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳisṭ قسط z "pay, ölçek" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için kıstas maddesine bakınız.
Arapça frḳ kökünden gelen tafrīḳat تفريقة z "ayrışma, ayrıştırma, bölme, dağıtma, düzen bozma" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için tefrik maddesine bakınız.
Arapça rdy kökünden gelen taraddī تردّى z "düşme, devrilme, yüksek bir yerden düşüp ölme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça radā "düşme, dağdan düşüp ölme, taşla kemiklerini kırma" fiilinin tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır.
Yeni Yunanca píta πίτα z "yassı hamur ekmeği" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Aramice/Süryanice pettā פתתא z "ekmek parçası, lokma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #ptt פתת z "kırma, (özellikle ekmeği) bölme, ufalama, lokma haline getirme" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Farsça murdār مردار z "İslami kurallara göre kesilmemiş hayvan cesedi, dinen kirli sayılan her şey" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) murdār "leş, ceset" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) murdan, mīr- "ölmek" fiilinden türetilmiştir. Orta Farsça fiil Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen mar- sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için mert maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 28 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.