Çuğ - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Çuğ Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ˁacabā عجباء z "'şaşırarak, hayret ederek', soru sözcüğü" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Arapça ˁcb kökünden gelen ˁacab عجب z "şaşırma, hayret" sözcüğünün zarfıdır. Daha fazla bilgi için acep maddesine bakınız.
Arapça cūġrāfiyyā جوغرافيّا z "'tarif-i arz ilmi'" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Eski Yunanca geōgraphía γεωγραφία z "yeryüzünün tasviri, haritacılık, coğrafya" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca γή z "dünya, yeryüzü" ve Eski Yunanca gráphō γράφω z "çizmek, tasvir etmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için geo+, +grafi maddelerine bakınız.
Kürtçe (Kurmanci) kirva veya kirve "çocuğu sünnet ettiren ve yaşam boyu sahip çıkan kişi" sözcüğünden alıntıdır. Kürtçe sözcük Süryanice ḳarīvā ܩܪܝܒܐ z "yakın kişi, akraba, vaftiz babası" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça ḳarīb "yakın kişi, akraba" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için kurb maddesine bakınız.
Arapça s̠ny kökünden gelen tas̠niyat تثنيّة z "ikileme, Arapça sözcüğün ikil hali" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça s̠anā "ikiledi, ikiye katladı" fiilinden alıntıdır. Daha fazla bilgi için sani maddesine bakınız.
İngilizce bellboy "otellerde yardımcı eleman, komi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce bell "çan, çıngırak" ve İngilizce boy "oğlan çocuğu" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Eski Fransızca embuié "uşak, serf" sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Eski Fransızca embuier "prangalamak, ayağını bağlamak" fiilinden türetilmiştir. )
İngilizce rock "1. sallanma, depreşme, 2. bir tür müzik" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce roccian "çocuğu beşikte sallama, dandini yapma" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *rukk- biçiminden evrilmiştir.
Ermenice havanag յավանակ z "sıpa, eşek yavrusu" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) yavānak "yavru, insan veya hayvanın küçüğü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) yavān veya yuvān "genç" sözcüğünün küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için civan maddesine bakınız.
Ermenice cagınteğ ճակնդեղ z "pancar" sözcüğü ile eş kökenlidir. Ermenice sözcük Farsça aynı anlama gelen çuğundur veya çuğundur چغندر/چكندر z sözcüğü ile eş kökenlidir.
Eski Türkçe çoğan veya çuğan sözcüğünden evrilmiştir.
Eski Türkçe çuğur veya çukur sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca hérmaphrodite "çift cinsiyetli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Hermaphrodite "mitolojide Hermes ile Afrodit'in çift cinsiyetli çocuğu" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca Hermes ἑρμῆς z ve Eski Yunanca Afrodite αφροδιτε z sözcüklerinin bileşiğidir.
Latince ve İngilizce crasis "katıştırma, şiirde ünlü ile biten bir sözcüğün son hecesini yutarak sonraki sözcüğe bağlama" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen krâsis κρᾶσις z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kerannými κεραννύμι z "karıştırmak, katıştırmak" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca métaphore veya İngilizce metaphor "simgesel anlatım" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca metaphorá μεταφορά z "1. transfer, başkalaşım, 2. retorikte bir sözcüğü doğal anlamı dışında kullanma, anlam kaydırması" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca metaphérō μεταφέρω z "değiştirme, taşıma, başkalaştırma" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca phérō φέρω z "taşımak, götürmek" fiilinden meta+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için anafor maddesine bakınız.
Farsça pēşkaş پيش كش z "küçüğün büyüğe verdiği hediye, özellikle bir göreve atanma karşılığı hükümdara verilen bahşiş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça pēş kaşīdan پيش كشيدن z "öndelemek, takdim etmek" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük Farsça pēş پيش z "ön" ve Farsça kaşīdan, kaş- كشيدن, كش z "çekmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için peşin, keş1 maddelerine bakınız.
Fransızca garçonnière "1. hizmetçi dairesi, 2. evlilik dışı ilişkiler için tutulan daire" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca garçon "oğlan çocuğu, çırak, uşak" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için garson maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce initial "başlangıca ait, bir sözcüğün veya ismin ilk harfi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince initium "başlangıç" sözcüğünden +al sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için inisiye maddesine bakınız.
Fransızca qualité "nitelik, özellikle iyi nitelik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince qualitas "'nasıllık', nitelik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince qualis "nasıl (soru sözcüğü)" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷi- "ne?" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca coffret "1. küçük kasa veya sandık, 2. elektrik bağlantı kutucuğu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca coffre "sandık, kasa" sözcüğünün küçültme halisidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen cophinus sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca cousin "amca, hala, dayı veya teyze oğlu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince consobrinus "hala veya teyze oğlu" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince sobrinus "kızkardeşin ailesi, kızkardeş çocuğu" sözcüğünden con+ önekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *swesr-īno- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *swesor- "kızkardeş" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sör1 maddesine bakınız.
İngilizce pudding "1. bumbar dolması, bir torba veya zarf içinde pişirilen her tür yiyecek, 2. her çeşit muhallebi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca boudin "bumbar dolması, kalınbağırsak sucuğu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen botellus sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca poutrelle "merteğin küçüğü, atkı ağacı veya demiri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca poutre "inşaatta kullanılan kalın direk" sözcüğünün küçültme halisidir. Bu sözcük Geç Latince pullitra "at yavrusu, tay" sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince pullum "her tür hayvan yavrusu" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için piliç maddesine bakınız.
Fransızca vernaculaire "yerli halka özgü olan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince vernaculus "'hane çocuğu', yerli, yerel" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince verna "sahibinin evinde doğmuş olan köle" sözcüğünün küçültme halisidir.
Fransızca violoncelle "Batı müziğinde bir çalgı, bariton keman" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca violoncello "'büyük kemanın küçüğü', Batı müziğinde bir çalgı, bariton keman" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca violone "eski bir çalgı, büyük keman" sözcüğünün küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için viyolon maddesine bakınız.
İngilizce cello sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İtalyanca violoncello "violone'nin küçüğü olan bir çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca violone "viola'nın büyüğü olan bir çalgı" sözcüğünün küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için viyola maddesine bakınız.
Kürtçe (Kurmanci) lawik "oğlan çocuğu" sözcüğünden alıntıdır. Kürtçe sözcük Kürtçe (Kurmanci) law "oğlan, oğul" sözcüğünün küçültme halisidir.
Bu arama sonucu toplam 25 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.