Çisi - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Çisi Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça csm kökünden gelen cism جسم z "insan bedeni, fiziksel varlık" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice gşm kökünden gelen gişmā גשמא z "insan bedeni, gövde" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Fransızca algorithme "matematikte bir problemi çözmek için uygulanan prosedürler dizisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca algorisme "Arap sayılarıyla aritmetik işlem yapma yöntemi [esk.]" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Arapça al-χʷarizmī الخورزمى z "İslam matematikçisi Harezmi (9. yy)" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük χʷarizm "Orta Asya'da bir ülke, Harezm" özel adından türetilmiştir.
Arapça ˁss kökünden gelen ˁasas عسس z "gece bekçisi, devriye" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁassa عسّ z "gece (gizlice) dolandı, kol gezdi" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca azimut veya İngilizce azimuth "bir yıldızın ufuk çizgisine olan açısı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça as-sumūt السموت z "yönler, açılar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça smt kökünden gelen samt سمت z "yön" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için semt maddesine bakınız.
Arapça cumādāˀu-al-awwal جماداء الوّل z "İslami ayların beşincisi" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için el3, evvel maddelerine bakınız.
Arapça csm kökünden gelen casāmat جسامة z "büyüklük, hacimlilik, cüsse" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça casuma جسُم z "büyük idi, yer kapladı" fiilinin masdarıdır. Bu sözcük Arapça cism جسم z sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için cisim maddesine bakınız.
Arapça csd kökünden gelen casad جسد z "kadavra, ölü gövde" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen gūşdā גושדא z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) gōşt "insan ve hayvan eti" sözcüğünden alıntıdır. Orta Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde gav gen. gauş- "sığır" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için cisim maddesine bakınız.
Arapça csm kökünden gelen casīm جسيم z "cüsseli, büyük, şişman" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça casuma جسُم z "büyük idi, yer kapladı" fiilinin sıfatıdır. Daha fazla bilgi için cisim maddesine bakınız.
Arapça cs̠s̠ kökünden gelen cus̠s̠at جثّة z "beden, gövde, ceset" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için cisim maddesine bakınız.
Arapça dabbat دبّة z "Kuran'da kıyamet habercisi olarak anılan efsanevi varlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice dubbā veya debbā דבּא z "ayı" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça flḥ kökünden gelen fallāḥ فلّاح z "çiftçi, toprak işçisi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça falḥ فلح z "yarma, toprağı sürme" sözcüğünün meslek adıdır. Daha fazla bilgi için felah maddesine bakınız.
Arapça ḥcb kökünden gelen ḥācib حاجب z "perdeci, kapıcı, bazı devletlerde sarayın iç hizmetleri yöneticisi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥacaba "örttü, sakladı" sözcüğünün failidir. Daha fazla bilgi için hicap maddesine bakınız.
Arapça ḥys̠ kökünden gelen ḥays̠iyyat حيثيّة z "1. bakış açısı, bakım, 2. neredelik, her yerdelik, 3. toplumsal itibar, şeref, statü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥays̠ حيث z "yer veya neden belirten bağlaç, nerede, nasıl ki, bundan ötürü" sözcüğünün masdarıdır.
Arapça lġw kökünden gelen laġw لغو z "1. boş konuşma, beyhude şey, 2. geçersiz ve yok hükmünde olma, 3. dilbilgisi açısından geçersiz söz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laġā لغا z "anlamsız söz söyledi, lakırdı etti, boş konuştu" fiilinin masdarıdır. Bu sözcük Arapça luġat لغة z "söz, lakırdı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için lugat maddesine bakınız.
Arapça msk kökünden gelen misk مسك z "bir cins yaban keçisinin yağ bezesinden elde edilen güzel kokulu madde" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen muşk مشك z sözcüğünden alıntıdır. ) Bu sözcük Sanskritçe muśka "testis, haya" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça csm kökünden gelen mucassam مجسّم z "cisimleşmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tacsīm تجسيم z "ete kemiğe kavuşturdu, büyüttü, hacimli hale getirdi" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için cisim maddesine bakınız.
Arapça sws kökünden gelen sāˀis سائس z "at bakıcısı, her çeşit yönetici, menajer" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice şōş veya şōşbīn שׁוֹשֹ z "1. seyis, at bakıcısı, 2. (özellikle Asur'da) kral danışmanı, imrahor, vezir" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen susānu veya şuşānu sözcüğünden alıntıdır. Akatça sözcük Sanskritçe aśva-sani अश्वसनि z "at-bakan" sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Sanskritçe aśva अश्व z "at" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sıpa maddesine bakınız.
Süryanice ve Arapça şammās "Süryanilerde ve Hıristiyan Araplarda rahip yardımcısı" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça csm kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *tacassum تجسّم z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cism جسم z sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır. Daha fazla bilgi için cisim maddesine bakınız.
Arapça wzr kökünden gelen wazīr وزير z "hükümdarın yardımcısı, danışman, bakan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) vicīr veya guzīr "yargıç, hakem" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen viçira sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça zḥm kökünden gelen zaḥmat زحمة z "sıkma, sıkışma, basınç, izdiham, doğum sancısı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zaḥama زحم z "sıktı, sıkıştırdı, basınç yaptı, kalabalık etti" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḏū-l-ḳaˁdat ذو القعدة z "'barışın sahibi, Arap aylarının onbirincisi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳˁd kökünden gelen ḳaˁdat قعدة z "1. oturma, mabat, 2. akın ve gazadan geri durma, ateşkes" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça ḳaˁada "oturdu" sözcüğünün ismi merresidir. Daha fazla bilgi için kaide maddesine bakınız.
Farsça kadχudā كدخدا z "1. evsahibi, 2. ev işlerini idare eden kişi, Sasani devletinde köy yöneticisi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça kad veya kade كد/كده z "ev" (NOT: Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen kadak sözcüğünden evrilmiştir. Orta Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde kata- "oda, hücre" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) ve Farsça χudā خدا z "efendi, yönetici" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hüda maddesine bakınız.
Farsça pāsbān "bekçi, nöbetçi, özellikle gece bekçisi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça pās "nöbet" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde pāθra- "koruma, bakma, gözetme" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Daha fazla bilgi için +ban maddesine bakınız.
Farsça lālā لالا z "çocuk bakıcısı, mürebbi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Bebek sözüdür.
Fransızca satrape "başına buyruk bölge yöneticisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca sátrapēs σάτραπης z "Pers krallığında eyalet valisi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Farsça χşathrapā "şehriban, Pers krallığında eyalet valisi" sözcüğünden alıntıdır. Eski Farsça sözcük Eski Farsça χşathra "krallık, beylik" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için şehir1 maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 26 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.