Åžy - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Åžy Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ḍyḳ kökünden gelen taḍyīḳ تضييق z "daraltma, sıkıştırma, bunaltma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḍiyḳ ضيق z "daralma, sıkışma, bunalma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır.
Fransızca occasion "fırsat, rastlantı, hadise" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince occāsio "rastlantı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince occidere, occās- "üstüne veya önüne düşmek, rast gelmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince cadere, cas- "düşmek" fiilinden ob+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kadans maddesine bakınız.
Arapça ḍyḳ kökünden gelen muḍāyaḳat مضايقة z "darlık, sıkışıklık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḍiyḳ ضيق z "daralma" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için tazyik maddesine bakınız.
Arapça zyn kökünden gelen muzayyan مزيّن z "bezenmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tazyīn تزيين z "bezeme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için ziynet maddesine bakınız.
Arapça zyf kökünden gelen tazyīf تزييف z "sahtesini yapma, bozma, kalpazanlık yapma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zayf زيف z "sahte olma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır.
Arapça zyn kökünden gelen tazyīn تزيين z "süsleme, bezeme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için ziynet maddesine bakınız.
Arapça zyd kökünden gelen tazyīd تزييد z "ziyade etme, artırma" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için ziyade maddesine bakınız.
Fransızca cynique "kuşkucu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca kynikós κυνικός z "Atina'lı Antisthenes'in felsefe okuluna bağlı kimse, kuşkucu, alaycı" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Bu sözcük Eski Yunanca Kynósargēs "'Köpek Yatağı', Atina dışında Antisthenes'in ders verdiği gimnazyumun adı" özel adından +ikos sonekiyle türetilmiştir. ) Bu sözcük Eski Yunanca kýon, kyno- κύον, κυνο- z "köpek" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kʷon- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için kanin maddesine bakınız.
Farsça rāzyāne رازيانه z "şifalı özelliğinden dolayı halk hekimliğinde kullanılan bir bitki, foeniculum vulgare, arapsaçı" sözcüğünden alıntıdır.
Bu arama sonucu toplam 9 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.