Yâr - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Yâr Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ˁḳḳ kökünden gelen ˁaḳīḳ عقيق z "1. yarık, 2. bir tür değerli taş, agat" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça aḳrān أقران z "eşler, bir yarışta eşleşenler, yaşıtlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳrn kökünden gelen ḳirn قرن z "eş, çift" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için karine1 maddesine bakınız.
Arapça yazılı örneği bulunmayan *ˁawanat عونة z "yardımcılar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁwn kökünden gelen ˁawn عون z "1. yardım etme, 2. yardımcı" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça ˁāna عا‎ن z "yardım etti" fiilinin masdarıdır.
Arapça bḥs̠ kökünden gelen baḥs̠ بحث z "1. soruşturma, araştırma, bir konuyu etraflıca tartışma, münazaa, söz yarıştırma, 2. tartışılan konu" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça bwr kökünden gelen bāˀir بائر z "işlenmeyen toprak, yaban" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bawār بوار z "(toprak) boş durma, nadasa bırakılma, işe yaramama" sözcüğünün failidir.
Arapça bḥr kökünden gelen buḥrān بحران z "hastalığın dönüm noktası, kriz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice bḥr kökünden gelen bəḥrānā בחרנא z "1. sınav, sınayış, 2. hastalığın dönüm noktası, kriz" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice bəḥar בְּחַר z "sınama, yargılama" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça cyb kökünden gelen cayb جيب z "1. yarık, oyuk, iki meme arası, kucak, 2. gömleğin göğüs veya baş geçirilen yarık yeri, 3. matematikte sinüs" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça cḏw kökünden gelen caḏwat جذوة z "1. ateş parçası, kor, 2. ateşten köz almaya yarayan çubuk" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça dḳḳ kökünden gelen diḳḳat دقّة z "incelik, ince olma, rafine olma, detaylı olma, kılı kırk yarma, ince eleyip sık dokuma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça daḳḳa دقّ z "ufaladı, inceltti" fiilinin masdarıdır.
Arapça dˁw kökünden gelen duˁāˀ دعاء z "çağrı, yardıma çağırma, tanrıya yakarma" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için davet maddesine bakınız.
Arapça duyūn ديون z "borçlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dyn2 kökünden gelen dayn دين z "borç" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça dāna دان z "1. borç aldı, borç verdi, 2. yargıladı, hükmü altında aldı" fiilinden türetilmiştir.
Arapça anṣār أنصار z "yardımcılar, izleyiciler, özellikle Hz. Muhammed'e Medine'de yardımcı olanlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nṣr kökünden gelen nāṣir ناصر z "yardımcı" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça naṣara نصر z "yardım etti" fiilinin failidir.
Arapça fcr kökünden gelen facr فجر z "gün doğumundan önceki aydınlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça facara فجر z "deldi, yardı" fiilinin masdarıdır.
Arapça flc kökünden gelen fālic فالج z "1. yarım baş ağrısı, migren, 2. gövdenin bir yanını etkileyen inme, hemipleji" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice pāləgā פלגא z "yarım, yarım baş ağrısı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #plg פלג z "yarma, ikiye bölme" kökünden türetilmiştir.
Arapça ftḳ kökünden gelen fitḳ فتق z "yırtık, sökük, yarılma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fataḳa فتق z "dikiş söküldü, yarıldı" fiilinin masdarıdır.
Arapça fṭr kökünden gelen fiṭrat فطرة z "yaratılış, doğa" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faṭr veya fuṭūr فطر/فطور z "1. yarma, 2. yaratma, doğurma, 3. oruç açma" sözcüğünün ismi merresidir. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #pṭr פטר z "açma, çözme, serbest kılma" kökü ile eş kökenlidir.
Arapça ġwl kökünden gelen ġāˀilat غائلة z "aniden gelen bela" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġawl غول z "aniden saldırma, üşüşme" sözcüğünün fail dişil (müennes, feminine) halidir. Bu sözcük Arapça ġūl غول z "gulyabani, aniden insana saldırıp parçalayan efsane yaratığı" sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için gulyabani maddesine bakınız.
Farsça ġūl-i biyābān غول بيابان z "aniden insana saldırıp parçalayan efsane yaratığı, kurt adam" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Arapça ġwl kökünden gelen aynı anlama gelen ġūl غول z ve Farsça biyābān بيابان z "ıssız yer, sahra, yaban" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için yaban maddesine bakınız.
Arapça ḥkm kökünden gelen ḥākim حاكم z "yargılayan, yargıç" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için hüküm maddesine bakınız.
Arapça χalāˀiḳ خلائق z "canlı varlıklar, mahlukat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χlḳ kökünden gelen χalīḳat خليقة z "yaratılmış alem, yaratı" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için halk2 maddesine bakınız.
Arapça χlḳ kökünden gelen χalḳ خلق z "yaratma, yaratış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalaḳa خلق z "yarattı" fiilinin masdarıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice χlḳ kökünden gelen χālaḳ חלק z "pay etme, düzeltme, düzenleme" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça χāriḳu'l-ˁādat خارق العادة z "'adet yırtan', olağan dışı, doğaüstü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χrḳ kökünden gelen χāriḳ خارق z "yırtan" (NOT: Bu sözcük Arapça χaraḳa خرق z "yırttı, yardı, delip dışarı çıktı" fiilinden türetilmiştir. ) ve Arapça ˁādat عادة z "alışkanlık, rutin" sözcüklerinin bileşiğidir.
Arapça ḥşr kökünden gelen ḥaşarat حشرة z "börtüböcek, her türlü zararlı veya rahatsız edici küçük yaratık" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için haşır1 maddesine bakınız.
Arapça χlḳ kökünden gelen χilḳat خلقة z "1. yaratılış, 2. yaradılış, tabiat" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için halk2 maddesine bakınız.
Arapça ḥkm kökünden gelen ḥukm حكم z "1. yargılama, 2. yargı, karar, emir, kanun" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥakama "yargıladı, hükmetti, egemenlik kullandı" fiilinin masdarıdır.
Bu arama sonucu toplam 25 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.