Eğitim - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Eğitim Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ḥṣl kökünden gelen taḥṣīl تحصيل z "1. bir ürün veya gelir elde etme, mahsul alma, 2. eğitim alma" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için husul maddesine bakınız.
Arapça drs kökünden gelen tadrīs تدريس z "ders verme, eğitim" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dars درس z "yorumlayarak öğretme yöntemi" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için ders maddesine bakınız.
İngilizce commando "özel eğitim görmüş savaş birliği" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Afrikaans dilinde kommando "1. emir, kumanda, 2. her türlü askeri birlik" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için manda2 maddesine bakınız.
Fransızca encyclopédie sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince encyclopaedia "genel eğitim programı [xvi], her konuya değinen eğitici kitap [xviii]" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca enkýklios ενκύκλιος z "genel olarak" (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca kýklios κύκλιος z "dairesel, çember şeklinde, genel" sözcüğünden en+ önekiyle türetilmiştir. ) ve Eski Yunanca paídeúō παίδεύω z "eğitmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için sikl, pedo+ maddelerine bakınız.
Fransızca gymnastique "beden eğitimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca gymnastikós γυμναστικός z "atletizm, beden eğitimi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca gymnásion γυμνάσιον z "'çıplakhane', Eski Yunanda eğitim ve spor kurumu" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca gymnós γυμνός z "çıplak" sözcüğünden +ion sonekiyle türetilmiştir.
Fransızca pédagogue "çocuk eğitimi uzmanı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca paidagōgos παιδαγωγος z "çocuk bakıcısı, eğitmen" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca paîs, paid- παῖς, παιδ- z "çocuk" ve Eski Yunanca agōgós αγωγός z "yöneten, sevk eden" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca ágō άγω z "sürmek, sevketmek, gütmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pedo+, aksiyon maddelerine bakınız.
Fransızca entraînement "talim, eğitim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca entraîner "peşinden çekmek, çekip çevirmek, çalıştırmak" fiilinden +mentum sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca traîner "çekerek götürmek, sürüklemek" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir. Fransızca fiil Geç Latince aynı anlama gelen traginare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince trahere, tract- "çekmek, sürmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için traktör maddesine bakınız.
Fransızca discipline "1. eğitim, terbiye, 2. öğrenim dalı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince disciplina "öğrencilik hali veya adabı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince discipulus "öğrenci" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince discere "öğrenmek" fiilinden +ul+ sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *didk-ske- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dek- "almak, benimsemek" kökünden türetilmiştir.
Fransızca exercice "talim, alıştırma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen exercitium sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince exercere, exercit- "talim etmek, askeri eğitim yapmak, iş uygulamak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince arcere, arct- "yasaklamak, uzak tutmak" fiilinden ex+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ark- "menetmek" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca culture "1. toprağı ekip biçme, tarım, 2. terbiye, eğitim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen cultura sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince colere, cult- "ekip biçmek, toprak işlemek" fiilinden +tura sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kült maddesine bakınız.
Fransızca chant "şarkı, şarkı eğitimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince cantus sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için kanto maddesine bakınız.
İngilizce zen "Budist eğitimde bir yöntem" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Pali (geç Sanskrit) dilinde zēn "meditasyon, içe bakma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen dhyāna ध्यान z sözcüğünden evrilmiştir. Sanskritçe sözcük Sanskritçe dhyāti "bakmak, düşünmek" fiilinden türetilmiştir. Sanskritçe fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dheiə- "görmek, bakmak" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için dide maddesine bakınız.
İngilizce course "1. akım, seyir, rota, süreç, 2. eğitim ve öğrenim programı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince cursus "koşu, koşu yolu" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kur maddesine bakınız.
İngilizce pilates "bir beden eğitimi sistemi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Joseph Pilates "Alman beden eğitimcisi (1883-1967)" özel adından türetilmiştir.
İngilizce yoga "Hindistan'a özgü ruh ve beden eğitimi yöntemi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Sanskritçe yóga योग z "1. birlik, birleşme, birleştirme, tevhid, 2. (işe) koşma, düzme, düzene koyma" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için yek maddesine bakınız.
Japonca judo "1880'lerde Jigoro Kano tarafından geliştirilen beden eğitimi yöntemi" sözcüğünden alıntıdır. Japonca sözcük Japonca "yumuşak, zarif" ve Japonca "yöntem" sözcüklerinin bileşiğidir.
Türkçe sözcük, Ad halinde askerlere, izcilere, öğrencilere beden eğitimi çalışmalarında veya bir tören sırasında bir durumdan başka bir duruma geçmeleri için verilen buyruk, emir anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan komut kelimesi IPA: /coˈmut/ anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 17 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.