İs - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

İs Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ˁbd kökünden gelen ˁābid عابد z "ibadet eden, tapınan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁabada "kulluk etti, tapındı" sözcüğünün failidir. Daha fazla bilgi için abd maddesine bakınız.
Arapça yazılı örneği bulunmayan *abū'l-labūṭ أبو اللبوط z "çifte atan hayvan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça abū أبو z "baba" ve Arapça lbṭ kökünden gelen labūṭ لبوط z "tekmeleyen, saldırgan" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ebu maddesine bakınız.
Arapça ˁbs kökünden gelen ˁabūs عبوس z "çatık kaşlı, asık suratlı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁabasa عبس z "kaş çattı, surat astı" fiilinin ismi mübalağasıdır.
Arapça ˁcl kökünden gelen ˁācil عاجل z "acele eden" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için acele maddesine bakınız.
Arapça ˁcz kökünden gelen ˁāciz عاجز z "acz gösteren, güçsüz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁacaza عجز z "güçsüz idi, yaşlı ve düşkün idi" fiilinin failidir. Daha fazla bilgi için acz maddesine bakınız.
Arapça ˁcl kökünden gelen ˁacūl عجول z "aceleci, hızlı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için acele maddesine bakınız.
Arapça ˁacūz عجوز z "yaşlı ve düşkün kadın, kocakarı" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ˁacaza عجز z "aciz idi" fiilinin ismi mübalağasıdır. Daha fazla bilgi için acz maddesine bakınız.
Arapça ˁḍl kökünden gelen ˁaḍalat عضلة z "kas" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḍal عضل z "tarla faresi" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça ˁādī عادى z "alışılmış, sıradan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁwd kökünden gelen ˁādat عادة z "alışkanlık" sözcüğünün nisbet halidir.
Arapça ˁdl kökünden gelen ˁādil عادل z "denge gözeten, adaletli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁadl veya ˁadālat عدل/عدالة z "dengeleme, adil olma" sözcüğünün failidir. Daha fazla bilgi için adl maddesine bakınız.
Arapça ˁadlī عدلى z "adalete ilişkin, adalete ait" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için adl maddesine bakınız.
Arapça Awf kökünden gelen āfat آفة z "bela, felaket, salgın hastalık" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ḥsn kökünden gelen aḥsan أحسن z "daha güzel, en güzel" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥasan حسن z "güzel" sözcüğünün tafdilidir. Daha fazla bilgi için hüsn maddesine bakınız.
Arapça ˁwd kökünden gelen ˁāˀid عائد z "1. dönen, geri gelen, gelir, 2. taalluk eden, ilgisi olan" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için avdet maddesine bakınız.
Arapça ˁaḳāˀid عقائد z "ilkeler, aksiyomlar, İslam inancının temel ilkeleri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁḳd kökünden gelen ˁaḳīdat عقيدة z sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için akide1 maddesine bakınız.
Arapça ḳdm kökünden gelen aḳdam أقدم z "daha eski, en önceki" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳadīm "eski, önceki" sözcüğünün tafdilidir. Daha fazla bilgi için kadim maddesine bakınız.
Arapça ˁkf kökünden gelen ˁākif عاكف z "adayan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁakafa عكف z "adadı, kendini verdi, meşgul oldu, müptela oldu" fiilinin failidir.
Arapça ˁlw kökünden gelen aˁlāˀ أعلاء z "daha yüksek, en yüksek, en üstün" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aˁli "yüksek, üstün" sözcüğünün tafdilidir. Daha fazla bilgi için ali maddesine bakınız.
Arapça ˁlm kökünden gelen ˁalāmat علامة z "işaret, belirti, im" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ˁlm kökünden gelen ˁalam علم z "simge, işaret, belirti, sancak, bayrak" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için ilim maddesine bakınız.
Arapça ˁalanī علنى z "gizli olmayan, açık ve aşikâr olan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁln kökünden gelen ˁalan علن z "açık ve aşikâr olma" sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük Arapça ˁalana علن z "açığa çıktı, aşikâr oldu" fiilinin masdarıdır.
Arapça Awl kökünden gelen ālat آلة z "araç, aygıt" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˀawl veya maˀāl أول/مآل z "dönme" sözcüğünün ismi merresidir.
Arapça ˁalawī علوى z "Ali'ye mensup olan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük ˁlw kökünden gelen ˁalī "Ali b. Ebi Talib, İslam peygamberinin damadı" sözcüğünün nisbet halidir.
Fransızca algorithme "matematikte bir problemi çözmek için uygulanan prosedürler dizisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca algorisme "Arap sayılarıyla aritmetik işlem yapma yöntemi [esk.]" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Arapça al-χʷarizmī الخورزمى z "İslam matematikçisi Harezmi (9. yy)" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük χʷarizm "Orta Asya'da bir ülke, Harezm" özel adından türetilmiştir.
Arapça ˁlm kökünden gelen ˁālim عالم z "ilim sahibi, bilen, bilgin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁalama علم z "bildi" fiilinin failidir. Daha fazla bilgi için ilim maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 25 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.