Heyecan - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Heyecan Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça As̠r kökünden gelen taˀas̠s̠ur تأثّر z "etkilenme, heyecan, duygulanma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça as̠ar أثر z "eser, iz" sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır. Daha fazla bilgi için eser maddesine bakınız.
Farsça cūş u χurūş جوش و خروش z "kargaşa, herkesin öfke veya heyecanla birbirine girdiği durum" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça cūş جوش z "galeyan" ve Farsça χurūş خروش z "haykırış, yüksek sesle bağırma" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) χrōstan "bağırma, haykırma" fiilinden türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için coş-, horoz maddelerine bakınız.
Fransızca agitation "1. hafakan, helecan, 2. kışkırtma, tahrik etme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince agitare "tekrar tekrar yapmak, heyecanla davranmak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince agere, act- "yapmak, eylemek" fiilinin tekrarlanan eylem (frequentative) halidir. Daha fazla bilgi için aksiyon maddesine bakınız.
Fransızca sensation "1. duyum, algı, duyarlık, 2. duygusal galeyan, heyecan verici haber" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince sensatio "duyum" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sentire, sensat- "duymak, hissetmek, algılamak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir.
Türkçe sözcük, Eylem halinde Büyük bir heyecan, bir haz içinde şu satırları yazıyorum. - Ö. Seyfettin anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan yazmak kelimesi Adresini bilmiyorum ki yazayım. anlamındadır.
Türkçe dilinden alınan kaburga kelimesi Yüreğinde heyecan büyüdü büyüdü, göğsüne sığmayan bir gürültü kaburgalarını parçalayacaktı. - H. Z. Uşaklıgil anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 6 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.