CAN - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

CAN Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ˁfw kökünden gelen ˁāfiyyat عافية z "hasta olmama hali, sağlık, canlılık" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için af maddesine bakınız.
Arapça cdd2 kökünden gelen cadīd جديد z "1. kesik, taze biçilmiş(kumaş veya meyve), 2. yeni" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cadda جدّ z "1. biçti, 2. keskin idi, canlı ve gayretli idi" fiilinin sıfatıdır. Daha fazla bilgi için ciddi maddesine bakınız.
Arapça cdd2 kökünden gelen cidd جدّ z "ciddiyet, gayret, keskinlik" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça cadda جدّ z "1. biçti, dalından meyve kesti, 2. yeniledi, 3. keskin idi, ciddi ve canlı idi" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḥyy/ḥyw kökünden gelen ḥayāat حياة z "1. canlı olma, yaşama, 2. yaşam" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥayya حيّ z "canlı idi, yaşar idi" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḥyy/ḥyw kökünden gelen ḥayawān حيوان z "1. yaşama, canlı olma, 2. her çeşit canlı varlık, canavar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥayya حيّ z "yaşadı, canlı idi" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için hayat1 maddesine bakınız.
Arapça ḥyy kökünden gelen ḥāyy حاىّ z "yaşayan, canlı, Allahın bir sıfatı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥayya "canlı idi, yaşadı" fiilinin failidir. Daha fazla bilgi için hayat1 maddesine bakınız.
Arapça nfs kökünden gelen nafs نفس z "1. ruh, benlik, kimlik, can, kişi, 2. felsefede ruhun maddeye yönelen veya hayvani düzeyi (appetitus veya spiritus appetens)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nafasa "nefes aldı" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için nefes maddesine bakınız.
Arapça ṣḥn kökünden gelen ṣaḥn صحن z "1. düz ve geniş çanak, 2. evin avlusu, düz alan" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ṣwr kökünden gelen taṣawwur تصوّر z "kendi kendine resmetme, düşleme, düşünme, zihninde canlandırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣūrat صورة z "resmetme" sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır. Daha fazla bilgi için suret maddesine bakınız.
Arapça kdr kökünden gelen takdīr تكدير z "sıkıntı verme, canını sıkma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kadar كدر z "sıkıntı, bunalma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için keder maddesine bakınız.
Arapça ˁmr kökünden gelen ˁumrān عمران z "1. canlandırma, şenlendirme, mamur ve bayındır kılma, inşa etme, 2. bayındırlık, mamurluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁumr عمر z "ömür, yaşam" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için ömür maddesine bakınız.
Arapça wdd kökünden gelen wadūd ودود z "seven, candan, dostane" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wadda ‎ ّودّ z "sevdi" sözcüğünün sıfatıdır.
Arapça ḏī rūḥ "ruh sahibi, ruhu olan canlı" deyiminden alıntıdır. Daha fazla bilgi için zü+, ruh maddelerine bakınız.
Farsça zade زده z "vuran, vurulan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça zadan, zan- زدن, زن z "vurmak, çarpmak, çalmak, çalgı çalmak, yere çalmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen cad-, can- sözcüğü ile eş kökenlidir.
Farsça cavān veya cuvān جوان/جُوان z "genç, delikanlı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen yavān veya yuvān sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen yvan- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *yuwen- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *yeu- "genç olma, canlılık" kökünden türetilmiştir.
Farsça cihān جهان z "dünya, evren" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) gēhān "'tüm canlı varlıklar', yaşam dünyası, dünya" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça yazılı örneği bulunmayan *gaithānām sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Eski Farsça sözcük Eski Farsça gaithā- "canlı varlık, hayvan, davar" sözcüğünün genitif hal çoğuludur. )
Farsça jīve veya cīve ژيوه/جيوه z "sıvı metal, civa" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) jīvak veya cīvak "1. canlı, 2. civa" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça jīva- "canlı olmak" fiilinden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için zinde maddesine bakınız.
Fransızca budget "gelir ve giderleri gösteren çizelge" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce budget "1. evrak veya para kesesi, özellikle İngiltere Hazine Bakanının yıllık hazine hesabını Parlamentoya sunarken kullandığı çanta [esk.], 2. hükümet bütçesi, gelir-gider çizelgesi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Fransızca bouget "kese, dağarcık, çıkın" sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Latince bulga "torba, bohça" sözcüğünün küçültme halisidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bhelgh- biçiminden evrilmiştir.
İngilizce e-mail veya email "elektronik posta" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1982.) İngilizce sözcük İngilizce electronic ve İngilizce mail "1. çanta, özellikle yolcu veya posta çantası, 2. posta" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Eski Fransızca male "çanta, heybe" sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Germence bir sözcükten alıntıdır. ) Daha fazla bilgi için elektronik maddesine bakınız.
Ermenice kökünden gelen jamgoç' jամկոչ z "kilisede çan çalan görevli" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Ermenice jam jամ z "saat" (NOT: Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) zamān veya jamānak "zaman, an" sözcüğünden alıntıdır. ) ve Ermenice goç' կոչ z "çağıran, bağıran" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için zaman maddesine bakınız.
Fransızca personnel "1. kişisel (sıfat), 2. bir tiyatro oyunundaki kişilerin tümü, bir ekibi oluşturan kişilerin tümü (isim)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince personalis "kişiliğe ilişkin, kişisel" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince persona "1. tiyatro maskesi, 2. tiyatroda canlandırılan kişi, karakter" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Etrüskçe bir sözcükten alıntıdır.
Fransızca amphibie "1. su ve karada yaşayan canlı, 2. su ve karada hareket eden araç veya askeri birlik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca amphibíos αμφιβίος z "çift canlı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca bíos βίος z "canlı" sözcüğünden amphi+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için biyo+ maddesine bakınız.
Fransızca amibe "tek hücreli bir canlı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca amoibē αμοιβή z "değişken" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ameíbō αμείβω z "değişmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *əmeigʷ- "hal değiştirmek" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mei-1 "değişmek, yer değiştirmek, göçmek" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mütasyon maddesine bakınız.
İngilizce angio sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce angiography "damarlara renkli bir sıvı zerkederek görüntü alma yöntemi" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca angeîon αγγεῖον z "damar" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca ángos άγος z "her çeşit kap, çanak" sözcüğünden +ion sonekiyle türetilmiştir.
Fransızca anophèle "sıtmaya neden olan sivrisinek türü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince anopheles sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1818 J. W. Meigen, Alm. biyolog.) Bu sözcük Eski Yunanca anophelēs ανοφελης z "zayıflatan, (kanını) kurutan" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ophelēs οφελης z sözcüğünden an+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca ophéllō οφέλλω z "güçlendirmek, kan ve can vermek, beslemek, yaramak" fiilinden türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 25 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.