Ayak - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Ayak Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ˁḳb kökünden gelen ˁaḳab عقب z "1. ayak topuğu, iz, ard, peş, sonra, 2. izleme, peşinden gitme" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca baldaquin "dört ayak üstüne bir çatıdan oluşan gölgelik, çardak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca baldacchino "1. Bağdadî, Bağdat'a özgü (esk.), 2. dört ayak üstüne bir çatıdan oluşan gölgelik, çardak" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca Baldacco "Bağdat (esk.)" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Arapça Baġdād özel adından alıntıdır.
Arapça cirāb veya cūrāb جراب/جوراب z "deri veya bez torba, yumuşak deriden iç ayak kılıfı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen gurbā veya grābā גרבא/גרבא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça gurābu "torba, kılıf, zarf" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça As̠r kökünden gelen ˀas̠ar أثر z "1. ayak izi, iz, işaret, 2. sanat eseri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˀas̠ara أثر z "aktardı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḥḏw kökünden gelen ḥiḏāˀa حذاء z "karşı karşıya, yüz yüze (edat)" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Arapça ḥiḏāˀ حذاء z "bir çift ayakkabı" sözcüğü ile eş kökenlidir.
İngilizce intifada "Filistinli Arap isyanı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Arapça nfḍ kökünden gelen intifāḍat إنتفاضة z "silkinme, uyanış, ayaklanma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça nafḍ نفض z "silkme" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) ismi merresidir.
Arapça rcl kökünden gelen irticāl إرتجال z "doğaçlama şiir okuma, hazırlıksız şiir söyleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ricl رجل z "1. ayak, 2. şiirde vezin birimi, ayak" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için rical maddesine bakınız.
Arapça ḳdm kökünden gelen ḳadam قدم z "1. adım, ayak, 2. ön, öncelik" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kıdem maddesine bakınız.
Arapça ḳālib veya ḳālab قالب z "kalıp, özellikle metal döküm kalıbı ve ayakkabı kalıbı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ḳalbīd veya ḳalbūt קלביד/קלבות z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kalopódion καλοπόδιον z "tahtadan yapılan ayakkabı kalıbı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kâlon κᾶλον z "tahta, odun" ve Eski Yunanca pous, pod- πους, ποδ- z "ayak" sözcüklerinin bileşiğidir.
Arapça ḳwm/ḳym kökünden gelen ḳāmat قامة z "1. duruş, boy, endam, 2. namaz için ayakta durma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳiyām قيام z "1. ayağa kalkma, durma, dikilme, 2. karşı koyma, direnme, 3. başında durma, yönetme, 4. var olma" sözcüğünün masdarıdır.
Arapça ḳdm kökünden gelen ḳidam قدم z "daha eski olma, önce olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳadm veya ḳudūm قدم/قدوم z "bir adım önden gitme, öncü olma, varma" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Arapça ḳadam قدم z "ayak" sözcüğü ile eş kökenlidir. (NOT: Arapça sözcük Fenike dilinde ve İbranice ve Aramice/Süryanice #ḳdm קדמ z "1. ayak, 2. önce gelme, eski olma" kökü ile eş kökenlidir. )
Arapça ḳwm/ḳym kökünden gelen ḳiyāmat قيامة z "1. birlikte ayağa kalkma, kalkışma, 2. son yargı gününde ölülerin ayaklanması" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳiyām قيام z "ayağa kalkma" sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için kamet maddesine bakınız.
Arapça zyd kökünden gelen mustazād مستزاد z "1. ziyade edilmiş, artırılmış, 2. her mısraına bir ayak eklenerek dolgu yapılmış şiir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zāda "arttı, çoğaldı" fiilinin istifˁāl vezni (X) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için ziyade maddesine bakınız.
Arapça nˁl kökünden gelen naˁl نعل z "ayakkabı tabanı, sadece altlıktan oluşan ayakkabı, sandal, at nalı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen naˁl נעל z sözcüğünden alıntıdır.
Arapça naˁlayn نعلين z "bir çift ayakkabı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nˁl kökünden gelen naˁl نعل z "üstü açık ayakkabı, sandal" sözcüğünün ikil (tesniye, dual) halidir. Daha fazla bilgi için nal maddesine bakınız.
Arapça rsm kökünden gelen rasm رسم z "1. iz, ayak izi, işaret, simge, damga, mühür, 2. suret, 3. resmi tören, ayin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rasama رسم z "1. ayağını yere bastı, iz bıraktı, damga bastı, 2. resim yaptı, işaret etti" fiilinin masdarıdır.
Arapça ricāl رجال z "erkân, insanlar, özellikle yüksek rütbeli kişiler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rcl kökünden gelen racul رجل z "insan, adam ('ayakta duran, iki ayak üzerinde yürüyen' anlamında)" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça ricl رجل z "ayak" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice aynı anlama gelen rgel רגל z sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Fransızca sabot "tahtadan oyma köylü ayakkabısı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca zapato "arkalıksız pabuç, çarık" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İtalyanca aynı anlama gelen ciabatta sözcüğü ile eş kökenlidir. İtalyanca sözcük Arapça aynı anlama gelen ṣabāṭat صباطة z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Kıpçakça çapata "hasırdan örülmüş köylü çarığı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için çaput maddesine bakınız.
Arapça ṣandal صندل z "tahta tabanlı ayakkabı, nalın" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Farsça aynı anlama gelen sandal سندل z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen sandlā סנדלא z sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen sándalon σάνδαλον z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.
Arapça smw kökünden gelen samāˀ سماء z "1. üst, yüksek, en üstte olan, 2. çatı, tavan, ayakkabının üst kısmı vb. 3. gökyüzü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça samā سما z "yüksek idi, yükseldi, yüceldi" fiilinin masdarıdır.
Arapça saˁtar سعتر z "suni penis, zıbık" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Eski Yunanca sátyros σάτυρος z "1. keçi ayaklı ve çıplak fallus ile tasvir edilen efsane yaratığı, 2. Eski Yunanda takma fallus taşıyan oyuncuların oynadığı gülünç ve müstehcen oyun" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için satir maddesine bakınız.
Arapça ṭrḳ kökünden gelen ṭarīḳ طريق z "hayvanların yürümesiyle oluşan patika, her çeşit yol" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭarḳ طرق z "dövme, çalma, ayaklarını yere vurma, davul çalma" sözcüğünün sıfatıdır.
Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) pāy veya پاى/پا z "1. ayak, 2. ayak izi, ard, alt, dip, baz, temel, kaide, kalıcılık, direnç" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen pādha- sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ped-1 biçiminden evrilmiştir.
Bulgarca postál "bağcıklı kaba ayakkabı" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.
Fransızca bidet "'beygircik', ayaklı küvet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca bider "ata binmek, tırıs gitmek" fiilinden türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 25 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.