Deprivasyon - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Deprivasyon Kelime Kökeni

Fr déprivation İng deprivation mahrumiyet, mahrum etme OLat deprivatio bir şeyden mahrum etme Lat de+ privare 1. ayrı tutmak, bağışık kılmak, 2. mahrum etmek Lat privus ayrık, bağışık
Tarihte En Eski Kaynak
[ c (1990) : çocukta deprivasyon sendromları ]
Kelime Kökeni
Fransızca déprivation veya İngilizce deprivation "mahrumiyet, mahrum etme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince deprivatio "bir şeyden mahrum etme" sözcüğünden alıntıdır. Geç Latince sözcük Latince privare "1. ayrı tutmak, bağışık kılmak, 2. mahrum etmek" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince privus "ayrık, bağışık" sözcüğünden türetilmiştir.
Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Son Zamanlarda Gözde Aramalar